Matsalu piirkonda käsitlev uuring

Matsalu piirkonnaga seotud inimesi oodatakse osalema lühikeses uuringus, mis keskendub:

  • uuringus osalejate teadmistele ja kogemustele seoses Matsalu rahvuspargi ning selle lähiümbrusega 
  • COVID-19 poolt põhjustatud mõjutustele igapäevaelule koroonaviiruse leviku ja riikliku eriolukorra ajal ning selle järgselt.

Matsalu piirkonna all peetakse käesoleva uuringu raames silmas Matsalu rahvusparki koos seda ümbritseva mõjupiirkonnaga (vt allolevat joonist, millel mõjupiirkonna ulatus on tähistatud punaka tooniga). Käesolev uuring viiakse läbi Eesti Maaülikooli ja Keskkonnaameti omavahelisel koostööl.


Uuringus osalemiseks vajuta lingile:
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3IBH6wCVbdyyqIR


Matsalu piirkonna kaart:  

 

 

FIDELIO (Forecasting Social Impacts of Biodiversity Conservation Policies in Europe)

Projekt FIDELIO keskendub kaitsealade uurimisele Euroopas. FIDELIO projekti eesmärgiks on saada aimu põhjustest, miks mõned kaitsealad toimivad paremini.

Uuringu käigus kogutakse 20 Euroopa kaitsealalt infot, selleks et:

  • mõista kaitsealade sotsiaal-ökoloogilisi süsteeme ajas ning ruumis;
  • uurida peamisi takistusi (sotsiaal-majanduslikust seisukohast) bioloogilise mitmekesisuse kaitse-eesmärkide saavutamisel;
  • töötada välja juhend Euroopa kaitsealade sotsiaalse mõju hindamiseks.

FIDELIO projekti rahastab Euroopa Teadusnõukogu ning projekt kestab 5. aastat (2019-2024).

Täpsemalt on võimalik projektiga tutvuda aadressil: https://www.fidelio.landecon.cam.ac.uk/

 

Täiendava info saamiseks palume kontakteeruda:  Siiri Külm (siiri.kylm@emu.ee) või Maaria Semm (maaria.semm@emu.ee).