Siia lehele on kokku kogutud valimik PKI üksuste poolt publitseeritud raamatuid ja trükiseid,
mida on digitaalkujul võimalik leida Eesti Maaülikooli Raamatukogu digitaalarhiivist DSpace.

 

Instituudist:

Teadlaselt tegijale

2021

Teadlaselt tegijale

2018

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teatmik Eesti ettevõtjatele

2013

Elurikkuse ja loodusturismi õppetool:

Jaapani turistidele maaturismiteenuste pakkumise käsiraamat

2020

Eesti seenestik

2000

Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool

Jätkusuutliku väikejärve tervendamise juhised

2022

Siseveekogud: õpik kõrgkoolidele

2020

Eesti sisevete suurselgrootute määraja

2015

Järvede tervendamine. Kogumik

2011

Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool:

Lammas: gastronoomilised seiklused Euroopas

2014

Elurikkuse kaitse põllumajanduses:
ohustatud loomatõud ja taimesordid Eestis

2012

Maamajanduse ökonoomika õppetool:

Tootearendus ja turundus

2020

Ühistu juhtimine: teabematerjal

2020

Ühistutevaheline koostöö: teabematerjal

2020

Areneva ühistu käsiraamat

2019

Ühistu juhtimise käsiraamat

2019

Ühistu nõukogu käsiraamat

2019

Ühistute finantseerimine ja ühishangete koostamine: teabematerjal

2019

Ühisturundamine: teabematerjal

2019

Maaettevõtluse mitmekesistamine

2018

Ühistu loomise käsiraamat

2018

Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse

2018

Toodete eksport ja turustamine: teabematerjal

2018

Teabematerjal alustavale ühistule

2017

Ühistegevus Eesti põllumajandussektoris

2013

Maamajanduslik ühistegevus: õpik kõrgkoolidele

2012

Maaelu arengu aruanne

2011

Turundusest - alustavale otseturundajale: kuidas luua lisaväärtust ja seda turunduslikult kasutada

2007

Maastikuarhitektuuri õppetool:

Maastikuarhitektuuri õppetool

2021 

Linna rohealade hooldamine:
juhend kohalikele omavalitsustele

2014

Mullateaduse õppetool:

Mulla ABC V osa.
Mulla struktuursus

2021

Mulla ABC IV osa.
Mullaelustik

2019

Mulla ABC III osa.
Mulla happesus ja lupjamine

2019

Mulla ABC II osa.
Mulla orgaaniline aine

2017

Mulla ABC I osa.
Mulla mehaaniline koostis. Mullastikukaardid

2017

Muldade väliuurimine

2013

Taimetervise õppetool:

Põllumajandusmaa mitmekesisus

2019

Haljasväetis - mullaviljakuse parandaja

2018

Abiks väiketootjale: komposti valmistamine

2016

Polli aiandusuuringute keskus:

Väike toompihlakaraamat

2022

Väike arooniaraamat

2022

Väike tikriraamat

2022

Väike kuslapuuraamat

2018

Mahepõllumajandusse sobivate marja- ja puuviljade sordikataloog

2017

Eesti puuvilja- ja marjasordid

2006

Varia:

Tootmise kõrvalsaaduste väärindamine aianduses ja põllumajanduses ringmajanduse kontekstis

2022

Eesti kliimasse sobivad sademeveelahendused:
looduslähedased sademeveesüsteemid

2021

Life to alvars ehk elu alvaritele:
loopealsete taastamine ja karjatamise taasalustamine 2500 hektaril Eesti alvaritel

2019

Kuidas sõnnikut kõige otstarbekamalt kasutada?: käsiraamat sõnnikukäitlemise headest tavadest

2019

Sõnniku proovivõtmise juhend

2019

Mahetoidu turundus

2016

Aianduse valdkonna käsiraamat:
(porgand, küüslauk, avamaakurk, maasikas, aedmustikas, must sõstar)

2011

Geneetiliselt muundatud põllukultuuride, tava- ja mahepõllumajanduse kooseksisteerimise võimalustest

2006

Isikuraamatud:

Kalju Kask
Puuviljandusteadlane ja sordiaretaja

2019

Jaan Leetsaar
Maamõte: lühike elulugu

2019

Kogumikud:

Eesti taimekaitse 100

2021

Eesti taimekaitse 95

2016

Agraarökonoomika aastakoosolek 2018:
Kas kriis on seljatatud?

2018

Agronoomia 2022

2022

Agronoomia 2021

2021

Agronoomia 2020

2020

Agronoomia 2019

2019

Agronoomia 2018

2018