Siia lehele on kokku kogutud valimik PKI üksuste poolt publitseeritud raamatuid ja trükiseid,
mida on digitaalkujul võimalik leida Eesti Maaülikooli Raamatukogu digitaalarhiivist DSpace.

 

Instituudist:

Teadlaselt tegijale

2023

Teadlaselt tegijale

2021

Teadlaselt tegijale

2018

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teatmik Eesti ettevõtjatele

2013

Elurikkuse ja loodusturismi õppetool:

Eesti taimede levikuatlas 2020

2020

Jaapani turistidele maaturismiteenuste pakkumise käsiraamat

2020

Eesti seenestik

2000

Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool

Jätkusuutliku väikejärve tervendamise juhised

2022

Siseveekogud: õpik kõrgkoolidele

2020

Eesti sisevete suurselgrootute määraja

2015

Järvede tervendamine. Kogumik

2011

Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool:

Looduslähedased sademeveesüsteemid:
Eesti kliimasse sobivate säästvate sademeveelahenduste KÄSIRAAMAT

2023

Looduslähedased sademeveesüsteemid:
Eesti kliimasse sobivad sademeveelahendused

2021

Lammas: gastronoomilised seiklused Euroopas

2014

Elurikkuse kaitse põllumajanduses:
ohustatud loomatõud ja taimesordid Eestis

2012

Maamajanduse ökonoomika õppetool:

Tootearendus ja turundus

2020

Ühistu juhtimine: teabematerjal

2020

Ühistutevaheline koostöö: teabematerjal

2020

Areneva ühistu käsiraamat

2019

Ühistu juhtimise käsiraamat

2019

Ühistu nõukogu käsiraamat

2019

Ühistute finantseerimine ja ühishangete koostamine: teabematerjal

2019

Ühisturundamine: teabematerjal

2019

Maaettevõtluse mitmekesistamine

2018

Ühistu loomise käsiraamat

2018

Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse

2018

Toodete eksport ja turustamine: teabematerjal

2018

Teabematerjal alustavale ühistule

2017

Ühistegevus Eesti põllumajandussektoris

2013

Maamajanduslik ühistegevus: õpik kõrgkoolidele

2012

Maaelu arengu aruanne

2011

Turundusest - alustavale otseturundajale: kuidas luua lisaväärtust ja seda turunduslikult kasutada

2007

Maastikuarhitektuuri õppetool:

Maastikuarhitektuuri õppetool

2021 

Linna rohealade hooldamine:
juhend kohalikele omavalitsustele

2014

Mullateaduse õppetool:

Mulla ABC VI osa.
Mullavesi

2022

Mulla ABC V osa.
Mulla struktuursus

2021

Mulla ABC IV osa.
Mullaelustik

2019

Mulla ABC III osa.
Mulla happesus ja lupjamine

2019

Mulla ABC II osa.
Mulla orgaaniline aine

2017

Mulla ABC I osa.
Mulla mehaaniline koostis. Mullastikukaardid

2017

Muldade väliuurimine

2013

Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool:

Taimekasvatus: õpik kõrgkoolidele

2021

Taimetervise õppetool:

Põllumajanduslik entomoloogia: õpik kõrgkoolidele

2024

Põllumajandusmaa mitmekesisus

2019

Haljasväetis - mullaviljakuse parandaja

2018

Abiks väiketootjale: komposti valmistamine

2016

Polli aiandusuuringute keskus:

Väike ebaküdooniaraamat

2023

Väike kuslapuuraamat
Täiendatud ja parandatud trükk

2023

Väike lodjapuuraamat

2023

Väike leedriraamat

2022

Väike toompihlakaraamat

2022

Väike arooniaraamat

2022

Väike tikriraamat

2022

Väike kuslapuuraamat

2018

Mahepõllumajandusse sobivate marja- ja puuviljade sordikataloog

2017

Eesti puuvilja- ja marjasordid

2006

Varia:

Tootmise kõrvalsaaduste väärindamine aianduses ja põllumajanduses ringmajanduse kontekstis

2022

Life to alvars ehk elu alvaritele:
loopealsete taastamine ja karjatamise taasalustamine 2500 hektaril Eesti alvaritel

2019

Kuidas sõnnikut kõige otstarbekamalt kasutada?: käsiraamat sõnnikukäitlemise headest tavadest

2019

Sõnniku proovivõtmise juhend

2019

Mahetoidu turundus

2016

Aianduse valdkonna käsiraamat:
(porgand, küüslauk, avamaakurk, maasikas, aedmustikas, must sõstar)

2011

Geneetiliselt muundatud põllukultuuride, tava- ja mahepõllumajanduse kooseksisteerimise võimalustest

2006

Isikuraamatud:

Kalju Kask
Puuviljandusteadlane ja sordiaretaja

2019

Jaan Leetsaar
Maamõte: lühike elulugu

2019

Kogumikud:

Eesti taimekaitse 100

2021

Eesti taimekaitse 95

2016

Agraarökonoomika aastakoosolek 2018:
Kas kriis on seljatatud?

2018

Agronoomia 2024

2024

Agronoomia 2023

2023

Agronoomia 2022

2022

Agronoomia 2021

2021

Agronoomia 2020

2020

Agronoomia 2019

2019

Agronoomia 2018

2018