Teadlikkuse suurendamine koolides

 

Eesti Maaülikooli põllumajanduse- ja keskkonnainstituudi jaoks on oluline tekitada noortes varakult huvi keskkonna- ja loodusteaduste vastu. Selle eesmärgi täitmiseks teeb ülikooli  koostööd mitmete gümnaasiumidega ning loodushariduskeskustega. Ühiselt planeeritakse õpitube ja ekskursioone ülikooli laboritesse, samuti tehakse koostööd õpetajatega õppeprogrammide täiustamiseks.

 

Üheks heaks näiteks koostööst on Teeme+ koostööprojekt  „Tartu loodusmaja huvikooli astmepõhised huviringid LTT suunale“. Projekti raames kujundab Eesti Maaülikool koos Tartu Loodusmajaga ja Poska Gümnaasiumiga eri vanuseastmete huviringide tööd ning viib läbi hulgaliselt koostöötunde.


Projekti infomaterjalid Tartu Loodusmaja kodulehel


Täiendav info: gedy.siimenson@tartuloodusmaja.ee; aret.vooremae@emu.ee

 

Koostöösoovist ülikooliga palun anda teada Kristel Kirsimäele, tel. 7313774, kristel.kirsimae@emu.ee