CANEPAL - Culture and Nature: The European Heritage of Sheep Farming and Pastoral Life

Kultuur ja loodus: lambakasvatuse ja pastoraalse eluviisi pärand Euroopas

 

Projekti kestvus: 01.09.2010 - 31.08.2014

Rahastaja: projekti toetab rahaliselt Euroopa Komisjon (CULTURE 2007-2013 ─ Framework Programme in support of culture)

Ametlik koduleht: http://prismanet.gr/canepal/en-canepal-project

Projekti partnerid:
•    Ungari: Szabateri Neprajzi Muzeum, Ungari Vabaõhumuuseum, (projekti koordinaator)
•    Kreeka: PRISMA Arengu-uuringute Keskus
•    Kreeka: Egeuse Ülikooli, kultuuriliste ja sotsiaalsete digitaaldokumentide laboratoorium
•    Poola: Muzeum Kresow w Lubaczowie
•    Bulgaaria: Bulgaaria Riiklik Ajaloomuuseum
•    Eesti: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut
•    Prantsusmaa: Põllumajandusmuuseumide ja Maapiirkondade Pärandi Liit – AFMA
•    Hispaania: Valencia Ülikooli turismi ja kultuurimajanduse teadustalitus
•    Itaalia: IMAGINARY SRL

Projekti eesmärgid:
• Uurida lammastega ja karjastega seotud kultuuripärandi ühisosa Euroopas ja teha uuringumaterjal vabalt kättesaadavaks veebis
• Tutvustada kogutud materjali näitustel ja trükistes, tehes seda tänapäevase maaelu jätkusuutlikkuse probleeme arvestades
• Elavdada arutelu ja vahetada kogemusi pärandkultuuri asjatundjate vahel selleks loodavas suhtlusvõrgustikus
• Elavdada kultuuridevahelist arutelu
• Innovatiivsete mängul põhinevate õppevahendite, loovate õppemeetodite ja virtuaalse muuseumi kaudu tõsta avalikkuse tähelepanu, eriti noorte huvi kultuuripärandi vastu

Projekti täitmisel tegi Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostööd Eesti Rahva Muuseumiga ja MTÜ-ga MuhuMaaLammas

 

Projekti infomaterjalid:

•    Eestikelne infovoldik

•    Inglisekeelne infovoldik

•    Eestikelne aruanne (pdf; 15,8 MB)


•    Inglisekeelne aruanne (pdf; 15,7 MB)


•    Kakskeelne kokaraamat "Lammas - gastronoomilised seiklused Euroopas" (pdf; 6,5 MB)


•    Näituse "Lase minu lambad laialt käia - lambamaastikud Eestis ja Euroopas" kataloog (pdf; 30 MB)* * * * *