AJALOOLISE MAAKATTE ANALÜÜSID JA PÄRANDMAASTIKE TSONEERINGUD

2010. aastal koostas Eesti Maaülikooli töörühm maakatte püsivuse ja muutuste alusel Lahemaa rahvuspargi ajalooliste kultuurmaastike tsoneeringu. Maakasutuse dünaamika uurimiseks kasutatud kaardid hõlmasid umbes saja-aastase ajavahemiku ning kaardikihtide võrdlemisel kasutati muutuste korrigeerivat vektoriseerimist. Nüüdseks on juba viis rahvusparki (Lahema rahvuspark, Matsalu rahvuspark, Vilsandi rahvuspark, Karula rahvuspark, Soomaa rahvuspark) ja kaks loodusparki (Otepää looduspark, Haanja looduspark) saanud ühe ja sama metoodika järgi koostatud ajaloolise maakatte andmebaasid ja pärandmaastike tsoneeringud. 2021. aastal jätkatakse pärandmaastike uurimist Vooremaa maastikukaitsealal (2020-2022). Viimase saja aasta maakatte muutused, tsoonide kirjeldused ja soovituslikud kaitsekorralduslikud tegevused on koondatud lõpparuannetesse.

Kaitsealade maakatte analüüsimise ja tsoneerimise eesmärk ei ole olnud määratleda väärtuslikke või vähemväärtuslikke piirkondi, vaid tsoneerida maastikud maakatte püsivuse ja muutuste alusel. Uuringute tulemused aitavad muuta tõhusamaks kaitsealade igapäevast kaitsekorralduslikku tööd. Koostatud andmekihte saab kasutada alusandmetena edasiste uuringute käigus, loodushoiutegevuste kavandamisel, erinevate ökosüsteemide taastamisotsuste tegemisel, maastikuhoolduse ja asustuse planeerimisel.

Teostatud maakatte uuringute kohta on avaldatud ülevaatlikud artiklid Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamatutes.

 

Maakatte uuringute koostamist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus
(keskkonnaprogrammi looduskaitse alamprogramm)

• LAHEMAA RAHVUSPARK

Lahemaa rahvuspargi maakatte lõpparuandega ja tsoneeringu kaartidega saab tutvuda siin:

Lõpparuanne:

https://fail.emu.ee/index.php/s/ejiD17NBlA2Xhpm

Kaardid:

https://fail.emu.ee/index.php/s/bZFWfojvtOrmJvT

 

Aruandele viitamine:

Semm, M., Sepp, K., Tomson. P., Kull, A., Kikas, T., Jagomägi, J., Kokk, A. 2010. Lahemaa rahvuspargi ajaloolise maakasutuse analüüs ja pärandmaastike tsoneering. Lõpparuanne. Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava alusuuring: Lahemaa rahvuspargi ajaloolise maakasutuse analüüs ja pärandmaastike tsoneering (6.08.2010−10.12.2010). Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

 

Andmebaasile viitamine:

Lahemaa rahvuspargi ajaloolise maakasutuse andmebaas. 2010. Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava alusuuring: Lahemaa rahvuspargi ajaloolise maakasutuse analüüs ja pärandmaastike tsoneering (6.08.2010−10.12.2010). Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

 

Käesolev töö on valminud Eesti Maaülikooli ja Keskkonnaameti vahel 06.08.2010 sõlmitud lepingu nr V 17-7.4/172-1 raames ajavahemikus august 2010 kuni detsember 2010. Andmebaas on valminud Eesti Maaülikooli ja Regio vahel 13.09.2010 sõlmitud lepingu nr GI-255-10 raames ajavahemikus september 2010 kuni oktoober 2010.

 

Uuringu koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus 2007. a looduskaitse programmi kaitsealade hoolduse alamprogrammist.

 

 

• MATSALU RAHVUSPARK JA VILSANDI RAHVUSPARK 

   

Matsalu rahvuspargi ja Vilsandi rahvuspargi maakatte lõpparuandega ja tsoneeringu kaartidega saab tutvuda siin:

Lõpparuanne:

https://fail.emu.ee/index.php/s/uqFcGJkwGpEPJ4K

Kaardid (Matsalu rahvuspark):

https://fail.emu.ee/index.php/s/aHELLCscVI7UYO5

Kaardid (Vilsandi rahvuspark):

https://fail.emu.ee/index.php/s/jJoJHTwP1LfwW6G

 

Aruandele viitamine:

Semm, M., Tomson, P., Sepp, E-L., Sepp, K. 2014. Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering. Lõpparuanne. Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering (1.03.2013−30.11.2014). Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

 

Andmebaasile viitamine:

Matsalu/Vilsandi rahvuspargi maakatte andmebaas. 2014. Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering (1.03.2013−30.11.2014). Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

Andmebaas on valminud Eesti Maaülikooli ja Regio vahel 21.03.2013 sõlmitud lepingu nr 4-14/27 raames ajavahemikus märts 2013 kuni august 2013.

 

Uuringu koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus 2012. a. looduskaitse programmist (projekt nr 4756).

 

 

• KARULA RAHVUSPARK JA SOOMAA RAHVUSPARK 

   

Karula rahvuspargi ja Soomaa rahvuspargi maakatte lõpparuandega ja tsoneeringu kaartidega saab tutvuda siin:

Lõpparuanne:

https://fail.emu.ee/index.php/s/Olf1y1TTthYfhBA

Kaart (Karula rahvuspark):

https://fail.emu.ee/index.php/s/AGqlgthZKbQPs0I

Kaart (Soomaa rahvuspark):

https://fail.emu.ee/index.php/s/pdxUI0uoSje8Ja7

 

Aruandele viitamine:

Tomson, P., Semm, M., Sepp, E-L., Sepp, K. 2016. Karula ja Soomaa rahvuspargi maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering. Lõpparuanne. Karula ja Soomaa rahvuspargi maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering (1.01.2015−25.11.2016). Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

 

Andmebaasile viitamine:

Karula/Soomaa rahvuspargi maakatte andmebaas. 2016. Karula ja Soomaa rahvuspargi maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering (1.01.2015−25.11.2016). Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

 

Uuringu koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus 2014. a. looduskaitse programmist (projekt nr 9089).

 

 

• OTEPÄÄ LOODUSPARK

Otepää looduspargi maakatte uuringu lõpparuandega ja tsoneeringu kaardiga saab tutvuda siin:

Lõpparuanne:

https://fail.emu.ee/index.php/s/cvd1my2gEac3nGQ

Kaart:

https://fail.emu.ee/index.php/s/lP2jqFNjboIetDQ

 

Aruandele viitamine:

Tomson, P., Semm, M., Sepp, E-L., Sepp, K. 2019. Otepää looduspargi maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering. Lõpparuanne. Otepää ja Haanja loodusparkide maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering (1.09.2017−20.12.2020). Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

 

Andmebaasile viitamine:

Otepää looduspargi maakatte andmebaas. 2019. Otepää ja Haanja loodusparkide maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering (1.09.2017−20.12.2020). Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

 

 

• HAANJA LOODUSPARK

Haanja looduspargi maakatte uuringu lõpparuandega ja tsoneeringu kaardiga saab tutvuda siin:

https://fail.emu.ee/index.php/s/BXzoT6hPgD8mggg

 

Aruandele viitamine:

Tomson, P., Semm, M., Sepp, E-L., Sepp, K. 2020. Haanja looduspargi maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering. Lõpparuanne. Otepää ja Haanja loodusparkide maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering (1.09.2017−20.12.2020). Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

 

Andmebaasile viitamine:

Haanja looduspargi maakatte andmebaas. 2020. Otepää ja Haanja loodusparkide maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering (1.09.2017−20.12.2020). Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

 

Uuringu koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus 2017. ja 2018. a. looduskaitse programmist (projekt nr 13547).

 

 

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamatutes ilmunud artiklid: