Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine

Lugupeetud üliõpilased!

 

Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine või mittevaktsineerimine enne suvist praktikat jääb üliõpilase enda otsustada. Ülikool ei võta vastutust üliõpilase võimaliku haigestumise korral.

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut kompenseerib vaktsineerimise 50% ulatuses juhul, kui üliõpilane esitab õppekorraldusspetsialistile sellekohase avalduse (vt. fail 'Avaldus') koos kuludokumendiga.