Bio- ja Keskkonnakeemia Labor

Kreutzwaldi 5 - D287
 51014 Tartu

Kontakt: Kaja Orupõld
E-post: kaja.orupold@emu.ee
Tel. (+372 ) 731 3255, fax: (+372) 731 3988