Bio- ja keskkonnakeemia laboris teostatavad veeproovide analüüsid:

Elektrijuhtivuse  ja pH määramine

KHT – keemilise (dikromaatne) hapnikutarbe  määramine

- BHT7 –biokeemilise hapnikutarbe määramine

- TC – üldsüsiniku määramine

- IC – anorgaanilise süsiniku määramine

- TN – üldlämmastiku määramine

- VFA – lenduvate rasvhapete määramine gaaskromatograafiliselt

- Alkoholide – etanooli ja metanooli määramine gaaskromatograafiliselt

- Metallide analüüs AAS leek ja grafiitahju meetodil (Mn, Fe, Zn, Cu, Cr, Ni, Pb, Cd, Ag) 

<<< Tagasi labori lehele