in English

Projekti „SustainBaltic" eesmärgiks on koostada rannikualadele ruumilise arengu plaanid, mis hõlmaksid kooskõlaliselt looduskeskkonna säilitamise ning inimtegevusega seotud  sotsiaalse- ja majanduskeskkonna arendamise vajadusi, samuti sujuvat ning kavandatud ruumikasutust ranniku- ja mereruumi vahel.

Projekti raames on kavas koostada 4 plaani, kaks neist Soome (projekti alaks on Satakunta ja Varsinais-Suomi piirkonnad) ja kaks Eesti rannkuala kohta (projekti alaks Eestis on Läänemaa, Harjumaa ning Lääne-Viru rannikualad, kust valitakse välja kaks testala).

Metodoloogiliselt kasutatakse ICZM lähenemist ehk rannikuala tsoonide integreeritud korraldamist (ICZM on lühend inglisekeelsest väljendist integrated coastal zone management). Rannikualade integreeritud korraldamine on Euroopa Liidu ranniku- ja mereala poliitika üks osa, mille raames on antud liikmesriikidele soovitusi selliste integreeritud plaanide koostamiseks.
 http://ec.europa.eu/environment/iczm/index_en.htm 

Pealkiri: ICZM Plans for Sustaining Coastal and Marine Human-ecological Networks in the Baltic Region (SustainBaltic)

Partnerid: Projekt „SustainBaltic" on koostööprojekt, kus osalevad Turu Ülikool (projekti juhtpartner); Satakunta maakonna nõukogu, Eesti Maaülikool, Soome Keskkonna Instituut ja Tallinna Ülikool

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus on 1 308 230 eurot, sellest toetus Euroopa Regionaalarengu Fondilt (ERDF) 1 023 760 eurot. Projekti toetab EL Kesk-Läänemere programm.

Projekti kestvus: on 30 kuud lõpptähtajaga 28. veebruar 2019.

Rohkem infot: Projekti „SustainBaltic" kodulehekülg: www.utu.fi/SustainBaltic

 

• Seminar 13.06.2017

 

• Läänemaa testala

Hara neeme ja Ristinina vahelise rannikuala ruumilise arengu kava

- Tsoneeringu kaart

- Poster

 

• Lääne-Virumaa testala

- Lääne-Viru rannikuala integreeritud korralduskava