Planeeringute strateegiline keskkonnamõjude hindamine

Koolitusmaterjalid:

KIK- projekti "Planeeringute strateegiline keskkonnamõjude hindamine" seminarkoolitus toimus 19. veebruaril Tartu Dorpati konverentsikeskuses Turu 2 (TASKU).
Üritus oli mõeldud planeeringute KSH tegijatele, järelvaatajatele, korraldajatele, keskkonnakaitse asjahuvilistele. Projekti kontaktisk on Maaria Semm (e-mail: maaria@emu.ee).

Allpool on ära toodud ürituse ettekanded. Klikkides ettekande nimel avaneb vastav ettekanne pdf failina.

* Ülevaade projektist "Planeeringute strateegiline keskkonnamõjude hindamine", Kalev Sepp, Eesti Maaülikool.

* Strateegiline keskkonnamõjude hindamine Eesti planeeringutes, Valdeko Palginõmm, EV Keskkonnaministeerium.

* KSH metoodikad ja nende rakendamine Eestis. Olavi Hiiemäe, Keskkonnaagentuur Viridis.

* Ekspertsüsteemid ja planeeringute KSH metoodika võimalikud arendused. Jüri Jagomägi, AS Regio.

* Planeerijate nägemus planeeringute KSH probleemidest ja vajalikest arengutest Eestis. Maila Kuusik, EV Siseministeerium.

* Teoreetik-praktiku nägemus KSH probleemidest ja vajalikest arengutest Eestis. Tõnu Oja, Tartu Ülikool.

* Praktiku nägemus KSH probleemidest ja vajalikest arengutest Eestis. Kuido Kartau, Hendrikson & KO OÜ.