In English

Postiaadress:
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Aianduse õppetool
Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 1, Tartu 51006

Asukoht:
Kreutzwaldi 5, D korpus

Tel: (+372) 7313 514
Aianduse õppetooli tegemistest facebooki lehel.

Aianduse õppetooli ajalugu algab 1919. aastast, mil Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna juurde loodi tegeliku aiatöö ja mesilaste pidamise õppetool. Aiandusosakond suleti 1956. aastal. Eesti Põllumajanduse Akadeemia loomisel tegutsesid eraldi üksustena aianduse kateeder ning zooloogia ja entomoloogia kateeder. Alates 1955. aastast ühendati need entomoloogia ja aianduse kateedriks. Sellisel kujul töötas kateeder kuni 1976. aastani, mil toimus endise botaanika ja fütopatoloogia kateedri ning entomoloogia ja aianduse kateedri reorganiseerimine aianduse ja taimekaitse kateedriks. Viimane eksisteeris aastani 1992, siis eraldus taimekaitse osa omaette üksuseks ja moodustati aianduse õppetool, mis 1993. a. nimetati ümber aianduse instituudiks. Seoses ülikooli struktuuri muudatustega 2005. a. jaanuaris nimetati instituut ümber aianduse osakonnaks. Alates 01.09.2017 on struktuuriüksuse nimeks aianduse õppetool

Aianduse eriala avati 1948. a. TRÜ põllumajandusteaduskonna juures. 1951. aastast kuulus aianduse eriala EPA agronoomiateaduskonna koosseisu. Et kõrgema eriharidusega aiandusagronoomide järele oli nõudmine vabariigis väike, toimus vastuvõtt sellele erialale üldse nelja aasta (1948–1951) vältel. Pärast viimaseid lõpetajaid 1956. a. eriala likvideerus. Erialaainetest õpetati toona köögiviljandust, puuviljandust, puu- ja köögiviljade sordiaretust, ehisaiandust, viinamarjakasvatust ja fakultatiivselt mesindust. Aastatel 1953–1958 lõpetas EPA agronoomiateaduskonna 90 aiandusagronoomi. Eriala taasavati 1990. aastal.

 

Aianduse osakonna kollektiiv, foto:P.Põldma

Aianduse osakonna töötajad 2013 a. sügisel