SOOKURE ELUPAIGA JA RÄNDETEEDE KASUTAMISE STRATEEGIA

Sookure elupaiga- ja rändetee valiku jälgimine on vajalik liigi kaitse korraldamiseks rahvusvahelisel tasandil. Kagusuunalist (talvitusala Etioopis) rändeteed on senini kirjeldatud üksnes Eesti ja Soome kurgede põhjal). Seni saadud tulemusi kasutab sookure kaitse ning märgalade kaitse korraldamisel ka juba International Crane Foundation (USA) ja IUCN SSG Grane Specialist's Group rahvusvahelise kurgede kaitsekorralduskava koostamisel 2017. aastal. Projekti eesmärgiks oli 2014. aastal uuendatud sookure kaitse tegevuskavas planeeritud tegevuste rakendamine. Projekti tulemusi kasutatakse sookure (s.h märgalade) kaitse korraldamisel nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

2016. aasta suvel märgistati kaks sookurge Mati ja Ivar satelliitsaatjaga. Projekti raames osteti Argoselt andmed kahe töötava sateliitsaatja kohta. Projekti kestel edastas sookurg "Mati" saatja andmeid 01.-24. juunini 2018. aastal ning seejärel side saatjaga katkes. Sookurg "Ivar" kohta laekus perioodil 01.06.2018-30.05.2020 1491 GPS lokatsiooni, mis tegelikult moodustab vaid 51% oodatud andmemahust (2920 GPS lokatsiooni). Andmete vähema laekumise põhjusteks on eeskätt saatja laetuse tase (saatja töötab päikesepaneeliga) aga samuti tehnilised probleemid ühenduse saamisega satelliitidega asukoha määramisel. Projekti raames kirjeldati sookurg "Ivar" poolt kasutatud toitumisalad 7. aprillist - 17. septembrini 2019. a. ja EELISes vaadati läbi 750 sookure kirjet. 2019. a kirjeldati sookurg "Ivar" poolt kasutatud toitumispaikade põllukultuurid tema siinviibimise perioodil 7. aprillist-17.septembrini.
 

Rändekaart:

http://birdmap.5dvision.ee/
 

Ajakirjanduses Ilmunud artiklid:
• Uued satelliitsaatjaga sookured tõenäoliselt Etioopiasse ei jõua - Tartu Postimees,  23 september 2016
https://tartu.postimees.ee/3848423/uued-satelliitsaatjaga-sookured-toenaoliselt-etioopiasse-ei-joua

• Sookurg Ahja 5 võib jääda suvitama Ukrainasse - Postimees, 30 mai 2017 
https://heureka.postimees.ee/4128987/sookurg-ahja-5-voib-jaada-suvitama-ukrainasse

• Ajutiselt eetrist kadunud Ahja 5 on taas liikvel - Koit, nr. 36, 29 märts 2018 
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=koit20180329.2.7.1

• Teele, teele, kurekesed ehk Uue rändeparadigma jälil - Sirp, 16 detsember 2016
https://dea.digar.ee/article/sirp/2016/12/16/12.1

• Noort satelliidikurge on nähtud Etioopias - Eesti Loodus, nr. 2, veebruar 2017 (lk 4)
https://dea.digar.ee/article/AKeestiloodus/2017/02/0/6.3

• Satelliitsaatjaga sookurepoeg püstitas uue ränderekordi - Vooremaa, nr. 1, 3 jaanuar 2017 
https://dea.digar.ee/article/vooremaa/2017/01/03/9.4

 

Uuringu koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus
(keskkonnaprogrammi looduskaitse alamprogramm, projekt nr 15189)