Elurikkuse ja loodusturismi õppetool

In English

Elurikkuse ja loodusturismi õppetool loodi septembris 2017.a. seniste Botaanika, Mükoloogia ja Zooloogia osakondade baasil. 

Õppetooli juht : prof Lauri Laanisto,  Kreutzwaldi 5 tuba D224, tel. 7311878

Asukoht: Kreutzwaldi 5 D korpus (Metsamaja juurdeehitus Tallinna mnt ääres, linnaserva poolses otsas)

Postiaadress: Kreutzwaldi 5 (D korpus), Tartu 51006Alljärgnevatelt linkidelt pääsete uurima nii õppetooli kui ka meie lähemate koostööpartnerite hallatavaid andmebaase:

 

Eesti eFlora. Puud, põõsad ja rohttaimed  

Eesti taimede levikukaardid / Estonian Plant Atlas

Soontaimede ja sammalde herbaarium / herbarium (higher plants and mosses)

Pärandkoosluste Kaitse Ühing /ESCCA

Eesti Orhideed/Estonian Orchids

ELUS / Estonian Naturalists' Society

 

 


 Veidi taustinfot:

Senise Botaanika osakonna eelkäijaks on 1947.a. koos Botaanika instituudiga (hiljem Zooloogia ja Botaanika instituut) asutatud botaanika sektor. Ligi kuuekümne aasta jooksul on osakonnas uuritud nii soid kui looduslikke rohumaid, koostatud 12 väljaannet Eesti taimemäärajaid, "Eesti NSV floora" ja "Balti floora". Osakonna töösuundade hulgas on ja oli esikohal Eesti kaitsealuste liikide, invasiivsete liikide, energiakultuuride ja niidukoosluste uurimine. Pidevalt täiendatakse Eesti taimede levikuatlast, rikkalik soontaimede ja sammalde herbaarium.

Senise Mükoloogia osakonna hallata olid EMÜ seenekogud, milles on 3 alamkogu:
1) Süstemaatiline (endise ZBI) kuivatatud seente viljakehade kogu akronüümiga TAAM on oma ca 189 000 eksemplariga Eesti suurim seenekogu. TAAM eksemplaridest kantud ligi 95 000 kirjet, see töö jätkub. TAAM andmebaasistatud eksemplaride info on avalikustatud kõigile huvilistele läbi kodulehe https://natarc.ut.ee/seenekogud.php.
2) Fütopatoloogiliste seente kogu akronüümiga  EAA  Tartu ülikooli professori Elmar Leppiku (1898 - 1978)  herbaariumist. Ca 23 000 eksempari. Kogu juurde kuulub ajalooline teadusraamatukogu (lisainfot 2016. a. maikuu Eesti Looduses)
3) Mükoloogia osakond kureerib ka seente eluskultuuride kollektsiooni (TFC). Kollektsioon sisaldab sapro- ja biotroofsete seente sh endofüütide eluskultuure, kusjuures eriti hästi on esindatud puitu lagundavate seente kultuurid. Veebipõhine andmebaas sisaldab üksikasjalikku informatsiooni üle 2000 seenetüve kohta.
Kogude baasil õpetakse Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli üliõpilasi töötama herbaareksemplaride ja eluskultuuridega. Kogusid kasutatakse regulaarselt Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli teadurite ning kraadiõppurite teadustöös süstemaatika-alaste uurimiste algmaterjalina. Kogu materjale laenatakse välja uurijatele kogu maailmas vastavalt teaduskogude headele tavadele.

Senise Zooloogia osakonna tegevus algas 1947, kui äsja rajatud Teaduste Akadeemia Bioloogia Instituudis (hiljem Zooloogia ja Botaanika Instituut) loodi zooloogia osakond. Pärast mitmeid reforme ja ümberkorraldusi kuulutakse EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi koosseisu. Teadustöös on läbi põimunud zooloogilised alus- ja rakendusuuringud: püütakse leida vastuseid aktuaalsetele teaduslikele küsimustele, aga teisalt pakkuda mõtestatud lahendusi erinevatele rakenduslikele probleemidele. Osakonna kureerida oli Eesti ja Baltimaade suurim zooloogiline kollektsioon (IZBE). Kollektsiooni säilikutest, mida on üle 850 000, moodustavad enamuse nõelastatud putukad. Kogus on tallel üle 3000 tüüpeksemplari (holo-, para- või lektotüübi).