Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool

In English

friik

Eesti on erakordselt rikas oma siseveekogude poolest

Ainuüksi järvi on meil ligi 2800, nendele lisandub üle 80,000 väikese, alla 1 ha ametlikult registreerimata veesilma. Siia alla kuuluvad nii looduslikud kui tehisveekogud, tugevalt muudetud veekogud, veehoidlad ning tiigid. Jõgede ja ojade kogupikkuseks on üle 30,000 km.

 

Siseveekogude mitmekesisuse ja rikkuse poolest on Eesti Euroopa tipus, asetsedes järvede kogupindala protsendilt 4. kohal. Kõigil neil siseveekogudel on suur ökoloogiline ja biomajanduslik väärtus, aga ka maastiku elurikkust suurendav ja esteetiline väärtus, pakkudes võimalusi puhkemajanduseks ja ökoturismiks, harrastuskalapüügiks, looduses viibimiseks ja akude laadimiseks. Lisaks veel kalandus ja vesiviljelus, mudavarud ja roostik.

 

Kuid seda kõike ainult siis, kui veekogude ökoloogiline seisund on hea. Ligi 40% Eesti siseveekogudest on kesises seisundis. Seega ei ole nende biomajanduslik ja ökosüsteemi hüvesid pakkuv potentsiaal soovitud kujul realiseerunud ega rahulda ühiskonda.

 

Me tegeleme igapäevaselt veekogude seisundi jälgimise ja uurimisega, avastades järjest senitundmatuid mehhanisme kuidas veekogude ökosüsteem toimib. Uurimine ja kompetents annavad vastuseid reaal-elulistele küsimustele: "miks mul kalad surevad?"; "kuidas neid vetikaid siit ära saab?"; "kas saaks rohkem vääriskalu?"; "miks on vee läbipaistvus olematu?"; "miks kallas umbe kasvab?".

 

 

 

Pakume erinevaid ekspertiise:
  • Veekogude keskkonnamõju hinnangud
  • Järvede tervendamine
  • Vooluveekogude tervendamine
  • Veekogude kaitsekorralduskavade koostamine ja ekspertiis
  • Veekogude funktsioneerimishäirete analüüs
  • Veekogude ökotoksikoloogia
  • Siseveekogude kalavarude hindamine ja ettepanekud optimaalseks majandamiseks
  • Veekogude seisundi hindamine
  • Veekogude bioloogiliste ressursside hindamine ja ettepanekud kasutamiseks