Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool

In English

Postiaadress:
Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 5, 
51006  Tartu

Asukoht:
Metsamaja (Kreutzwaldi 5),
ruumid:  2B13, 2B14, 2B15, 2B16, 2B19, 2B25, 2C2, 2C9,
2C10, 2C11, 2C12, 2C17, 2C17a, 2C18, 2C23, 2C24, D290

Õppetooli juht: 
professor Kalev Sepp, Tel. (+372) 731 3777, E-post: kalev.sepp@emu.ee


Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool loodi senise Maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna ja Keskkonnakaitse osakonna ühendamise teel. Uus struktuuriüksus muutus ametlikuks alates 01.09.2017. Koos Maastikuarhitektuuri osakonnaga (nüüdne Maastikuarhitektuuri õppetool) olid need kolm osakonda varem Eesti Põllumajandusülikooli Keskkonnakaitse Instituudi (EPMÜ KKI) koosseisus. Nende struktuuriüksuste õppe- ja teadustöö on tihedalt seotud ka praegu.

Lühike kronoloogia:

  • 25. märts 1993 – Eesti Metsanduse ja Looduskaitse instituudi restruktureerimine, moodustati looduskaitse uurimiskeskus
  • 30. aprill 1996 – Eesti Metsanduse ja Looduskaitse instituut likvideeriti. Metsanduslik pool viidi üle EPMÜ koosseisu, looduskaitse poole baasil moodustati Lõuna-Eesti Keskkonnakaitse Instituut
  • 8. jaanuar 1998 – Moodustati EPMÜ KKI
  • 1. jaanuar 2005 – Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Keskkonnakaitse osakond ning Maastikukorralduse ja loodushoiu osakond
  • 1. september 2017 – Eesti Maaülikooli PKI Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool


PROJEKTIDE INFOMATERJALID:

 

                
   

          

           

       

                                 
 

• SustainBaltic

BioClim

• Ökosüsteemiteenuste määramise metodoloogia

• LIFE Viva Grass

 

ÖKOMAA

Looduse õpperadade mõjukuse hinnang keskkonnahariduse
võimaldamisel elanikkonna erinevatele gruppidele