European Culture Expressed In island Landscapes
Saarte maastikes väljenduv Euroopa kultuur

Projekt 8-2/12071PKMH (01.08.2011 - 31.05.2013)

ESLAND on rahvusvaheline projekt väärtustamaks saarte maastikuid. Projekti on kaasatud 7 saarelist ala erinevatest Euroopa piirkondadest: Veneetsia (Itaalia), Korcula (Horvaatia), Küpros (Küpros), Sardinia (Itaalia), Scilly saared (Suurbritannia), Bornholm (Taani) ja Saaremaa (Eesti). Projekti Eesti partneriks on  KIK'i toel Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

Projekti koduleht: http://www.eslandproject.eu/

    

 

Projekti materjale:
 

Projekti inglisekeelne voldik (2,3MB)
 
Projekti eestikeelne voldik (2,2MB)

 

Videod kolmest virtuaalse maastiku simulaatoriga konstrueeritud Saaremaa maastikustsenaariumist
Videos of three Saaremaa Island scenarios constructed with Virtual Landscape Simulator

Kolm virtuaalse maastiku simulaatoriga ("Maastikuteater") konstrueeritud Saaremaa maastikustsenaariumi. Maastikuteater võimaldab kaartide ja GIS andmete alusel simuleerida reaalseid maastikke, mis siin on esitatud kolme erineva Saaremaa idaranniku arengustsenaariumina. Videotes liigutakse omavahel võrreldavaid marsruute pidi

Three island scenarios were modelled for Saaremaa Island using the Virtual Landscape Simulator (“Landscape Theatre”). The simulator enables to create realistic landscape from maps and GIS data. The same landscape trajectories are followed through all virtual landscape visualisations of the alternative landscape scenario options.
 

Videod / Videos:

1. "Konkurentsivõimeline Saaremaa" / "Competitive Saaremaa"
 
2. "Suvekodude Saaremaa" / "Summerhouse-Saaremaa"
 
3. "Meretagune maa" / "Land Beyond the Sea"
 


johaidi

Fotod: Kadri Randoja, 2011