2010. aastal täitus Eesti looduskaitsel 100 aastat. Eesti looduskaitse alguseks loetakse 14. augustit 1910, kui Artur Toomi eestvõttel sündis Vaika linnukaitseala. 27.-29. mai toimus Tallinnas juubeliaastale pühendatud rahvusvaheline konverents:

 

„Looduskaitse uued uuringusuunad – Nature Conservation Beyond 2010”

Konverentsi korraldajateks olid Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet ja Eesti Maaülikool. Toimumiskohtadeks olid Eesti Kunstimuuseum ja Rahvusraamatukogu.

 

     Konverentsi toimetised (pdf)

 

KONVERENTSI  ETTEKANDED:
 

- 27. MAI PLENAARSESSIOON

- 28. MAI PLENAARSESSIOON


28. MAI PARALLEELSÜMPOOSIONID:

- POSTERETTEKANDED