Instituudi õppedirektor: Katrin Jõgar
Fr.R. Kreutzwaldi 5, D198 (Metsamaja uus korpus)

Tel. (+372) 731 3534; 526 4246 
e-post: katrin.jogar@emu.ee


Õppekorralduse spetsialist: 
Maire Vatsar
Tel: (+372) 731 3886; 525 9565
e-post: maire.vatsar@emu.ee
Kreutzwaldi 5, D179
- Loodusturism
- Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine
- Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia
- Kalandus ja vesiviljelus
- Kalandus ja rakendusökoloogia
- PKI ERASMUS koordinaator


Õppekorralduse spetsialist: 
Lagle Lõhmus
Tel: (+372) 731 3533; 508 1787
e-post: lagle.lohmus@emu.ee
Kreutzwaldi 5, D179
- Aiandus
- Maastikuarhitektuur
- Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus

- Maastikukaitse ja -hooldus
- Keskkonnakaitse

- Keskkonnakorraldus ja -poliitika
- ​Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes