Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnaistituudi õppekavad, kuhu on võimalik sellel aastal õppima asuda:

 

Bakalaureuseõppe õppekavad: 
 
Magistriõppe õppekavad 
(päevaõpe):
Magistriõppe õppekavad
(sessioonõpe):
• Aiandus (päevaõpe) • Maastikuarhitektuur (eestikeelne) • Aiandus
• Kalandus ja rakendusökoloogia (päevaõpe) • Maastikuarhitektuur (inglisekeelne) • Kalandus ja rakendusökoloogia
• Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (päevaõpe) • Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes (inglisekeelne) • Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine
• Keskkonnakaitse (päevaõpe)   • Loodusturism
• Loodusturism (päevaõpe)   • Keskkonnakorraldus ja -poliitika
• Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (päevaõpe)   • Majandusarvestus ja finantsjuhtimine
• Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (päevaõpe; sessioonõpe)   • Ökonoomika ja ettevõtlus
 


Eesti Maaülikooli ametlik sisseastumisinfo: http://www.emu.ee/sisseastujale/
• Bakalaureuseõpe   • Magistriõpe    • Doktoriõpe 

 

Instituudi õppedirektor: Katrin Jõgar
Fr.R. Kreutzwaldi 5 - D198 
Tel. (+372) 731 3534; 526 4246 
e-post: katrin.jogar@emu.ee

 

 

 


Õppekorralduse peaspetsialist: 
Maire Vatsar
Tel: (+372) 731 3886; 525 9565
e-post: maire.vatsar@emu.ee
Kreutzwaldi 5 - D179
- Loodusturism
- Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine
- Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia
- Kalandus ja rakendusökoloogia
- PKI ERASMUS koordinaator


Õppekorralduse peaspetsialist: 
Lagle Lõhmus
Tel: (+372) 731 3533; 508 1787
e-post: lagle.lohmus@emu.ee
Kreutzwaldi 5 - D179
- Aiandus
- Maastikuarhitektuur
- Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus

- Maastikukaitse ja -hooldus
- Keskkonnakaitse

- Keskkonnakorraldus ja -poliitika
- ​Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes


Õppekorralduse peaspetsialist: 
Moona Arrak
Tel: (+372) 731 3018
e-post: moona.arrak@emu.ee
Kreutzwaldi 1A - 043
- Majandusarvestus ja finantsjuhtimine
- Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine
- Ökonoomika ja ettevõtlus


 


Õppekorralduse peaspetsialist: 
Ülle Kulp
Tel: (+372) 731 3814
e-post: ylle.kulp@emu.ee
Kreutzwaldi 1A - 042
- Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine

 

 

 

Lõputöö üleslaadimine

Lõputööd kaitsma hakkav tudeng peab enne lõputöö kaitsmist (olenemata sellest, kas töö hiljem avalikustatakse või ei avalikustata) esitama oma lõputöö ning lõputöö eesti- ja inglisekeelse lühikokkuvõtte digitaalsel kujul Eesti Maaülikooli Raamatukogule. Failide edastamine raamatukogule toimub raamatukogu vastava kodulehe vahendusel:

http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/

Lõputöö esitatakse digitaalselt allkirjastatuna (ühe tervikuna). Esitatavad failid peavad olema pdf failid. Failide nimed peavad olema üheselt arusaadavad ja sisaldama töö autorit, õppekava, õppetaset ning lõpetamise aastat:

• lõputöö tervikuna (nt Näiteks: Valter_Kuusk_MA2023_PS_täistekst);
• vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa (nt Valter_Kuusk_MA2023_PS_tehniline_joonis)

 Plagiaadituvastus:

 

 
 
Koduleht          Lisainfo