BioClim - kliimamuutused ja kohanemine:
looduskeskkond ja biomajandus

   
Fotod: Tiina Nõges; Helis Rossner; Monika Suškevičs; Tiina Nõges

TAUST

Eestil valmib riiklik kliimamuutustega kohanemise strateegia ja rakenduskava 2016. aastal. Lisaks BioClim-projektile nõustavad strateegia koostamist veel kolm projekti: