Projekti eestikeelne nimi: Säästlike sadeveesüsteemide propageerimine Eesti-Läti piiriülestel aladel, et muuta keskkonda atraktiivsemaks ning jätkusuutlikumaks
Projekti inglisekeelne nimi:  Promoting Sustainable Urban Drainage Systems in Estonia-Latvia cross-border area to improve the environment for active and sustainable communities
Akronüüm: (D)rain for life
Juhtpartner: Läti Ruumilise Planeerimise Assotsiatsioon (LV)
Partnerid: Eesti Maaülikool (EE), Ühiskonna Tehnoloogiate Sihtasutus (LV)
Kestus: 01.09.2012 - 31.08.2013
Projekti kirjeldus:
Projekt uurib, kuidas kõige paremini arendada säästlikke sademeveesüsteeme Eestis ja Lätis. Tasuvusuuringud Baldones (LV), Võrus (EE), Riias (LV) ja Pärnus (EE) püüavad välja selgitada kõige tõhusamaid viise pinnavee keskkonda tagasi juhtimiseks ökoloogilisel viisil ilma kallist torustikku kasutamata. Kohalikku kogukonda haritakse vastavatel teemadel ning kaasatakse aktiivselt aruteludesse.
Eelarve: 114 010.00 EUR
Euroopa Regionaalarengu Fondi osalus: 96 908.50 EUR
Projekti kontaktisik: Jurijs Kondratenko - yuri@grupa93.lv
Kontaktisik Eesti Maaülikoolis: Gen Mandre - gen.mandre@emu.ee
Projekti koduleht: http://drainforlife.eu