Projekt:  "Looduse õpperadade mõjukuse hinnang keskkonnahariduse võimaldamisel elanikkonna erinevatele gruppidele"

Kestus: 01.05.2012 - 30.04.2013

Vastutav täitja: Kalev Sepp

Materjalid: Lõpparuanne (3,2MB pdf)

 

Materjalid on mittetulunduslikel eesmärkidel vabalt kasutatavad.
Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus