** Koroonaviirus: juhised Eesti Maaülikoolis **


 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut (PKI) alustas tegevust 1. jaanuaril 2005, olles üks viiest ümberkorralduste käigus (EPMÜ restruktureerimine Eesti Maaülikooliks) ülikoolis loodud instituudist. PKI on varasemate Eesti Põllumajandusülikooli Agronoomiateaduskonna, Eksperimentaalbioloogia Instituudi, Keskkonnakaitse Instituudi, Polli Aianduse Instituudi, Zooloogia ja Botaanika Instituudi ja Taimebiotehnoloogia Uurimiskeskuse EVIKA tegevuse jätkaja. 2017. aasta septembris jõustus Eesti Maaülikoolis struktuurireform, millega likvideeriti senised osakonnad ja moodustati õppetoolid. Põllumajandus- ja keskkonnainstituudis on nüüd 8 õppetooli, eraldiseisvate üsustena kuuluvad PKI koosseisu Polli aiandusuuringute keskus ja Rõhu katsejaam.


     


IV Loodusturismi Konverents