Põllumajandus- ja keskkonnainstituut (PKI) on Eesti Maaülikooli suurim akadeemiline struktuuriüksus. Instituut koondab põllumajanduse, keskkonnakaitse, loodushoiu ja maamajanduse erinevaid valdkondi. Selline kombinatsioon järgib rahvusvahelisi suundumusi, mille kohaselt käsitletakse põllumajandust kui inimtegevust loodusressursside kasutamisel ning ökosüsteemiteenuste pakkumisel. Olemasolev struktuur toetab globaalsete väljakutsete (elurikkuse säilitamine, kliima- ja keskkonnamuutused, kvaliteetne elukeskkond, tulevikuenergeetika jt) alaseid uuringuid ja seeläbi Euroopa Liidu rohepöörde eesmärkide täitmist ning loob eeldused laialdaseks rahvusvaheliseks koostööks.


     


punktiir
yhistegevus