Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppekavadel kaitstud bakalaureusetööd ja magistritööd

 

Bakalaureusetööd:

Aiandus (õk kood 119257; alates 2013)

• Kalandus ja rakendusökoloogia (õk kood 214638; alates 2020)

• Kalandus ja vesiviljelus (õk kood 143997; 2016 - 2020)

• Keskkonnakaitse (õk kood 406; alates 2013)

• Keskkonnakaitse, maastikuarhitektuuri eriala (õk kood 406; 2002 - 2013)

• Keskkonnakaitse, maastikukaitse ja -hoolduse eriala (õk kood 406; 2002 -2013)

• Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (õk kood 119358; alates 2013)

• Linna- ja tööstusmaastike korraldus (õk kood 80406; 2005 - 2018)

• Loodusturism (õk kood 80520; alates 2006)

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (päevaõpe ja sessioonõpe) (õk kood 371; alates 2002)

• Maastikukaitse ja -hooldus (õk kood 404; 1999 - 2010)

Põllu- ja aiasaaduste tootmine, aianduse eriala (õk kood 390; 2002 - 2018)

Põllu- ja aiasaaduste tootmine, põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise eriala (õk kood 390; 2002 - 2018)

• Põllumajandusettevõtte majandamine (õk kood 80930; 2007-2018)

• Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (õk kood 119337; alates 2013)

• Rakendushüdrobioloogia (õk kood 377; 2002 - 2013)

• Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (õk kood 377; 2013 - 2020)

 

 

Magistritööd:

Aiandus (õk kood 451; alates 2005)

• Kalandus ja rakendusökoloogia (õk kood 423; alates 2019)

• Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes (ingliskeelne õppekava)

Keskkonnakorraldus ja -poliitika (õk kood 80407; alates 2019)

Linna- ja tööstusmaastike korraldus (õk kood 80407; 2006 - 2019)

• Loodusturism (õk kood 80519; alates 2006)

Maastikuarhitektuur, eestikeelne (õk kood 439; alates 2002)

• Maastikuarhitektuur, inglisekeelne (õk kood 119359; alates 2013)

• Maastikukaitse ja -hooldus (õk kood 490; 2002-2022)

• Majandusarvestus ja finantsjuhtimine (õk kood 412; alates 2002)

• Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine (ingliskeelne õppekava)

• Rakendushüdrobioloogia (õk kood 423; 2002 - 2013)

• Taimesaaduste tootmistehnoloogiad ja tootearendus (õk kood 112437; 2012 - 2015)

• Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (õk kood 423; 2013 - 2019)

• Ökonoomika ja ettevõtlus (õk kood 414; alates 2002)