TEADUSLIK-PRAKTILINE KONVERENTS 

AGRONOOMIA 2024

7. märts 2024 Tartus, Kreutzwaldi 1a aulas


Palume osalejatel leida mõne minuti TAGASISIDE KÜSIMUSTIKU täitmiseks.


Konverentsi videosalvestus:

https://video.emu.ee/agronoomia-2024/ 

 

Agronoomia 2024
 artiklite kogumik
 

 

 

 

 

AJAKAVA
Konverentsi modereerib: Evelin Loit-Harro, Eesti Maaülikool

9.30 - 10.00      Registreerimine, kohv ja suupisted

10.00 - 10.15    Avasõnad, Madis Pärtel, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Biomajanduse asekantsler

10.15 - 10.45    Mitmekesisus ajas ja ruumis, Evelin Loit-Harro, Eesti Maaülikool

10.45 - 11.15    Vahekultuuride võimalused ja väljakutsed, Liina Talgre, Eesti Maaülikool ja Merili Toom, Maaelu Teadmuskeskus

11.15 - 11.45     Mida õpetavad meile metsadest mõõdetud emissioonid? Steffen Noe, Eesti Maaülikool

11.45 - 12.30     Põllumeeste paneel: Ahti Kalde, Sadala Agro OÜ; Margus Lepp, Vändra AS, Jaan Ahlberg, Jaaniveski OÜ; Robin Randaru, EMÜ; Kristjan Pärnamäe, EMÜ

12.30 - 13.30    STENDIETTEKANDED JA LÕUNAPAUS

13.30 - 14.15   New demands for field experimentation:  landscape experiments to measure multidimensional processes in spatio-temporal diversified cropping systems, Kathrin Grahmann, Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Saksamaa (ettekanne on inglise keeles)

14.15 - 14.30    The effects of herbicide glyphosate on the nutritional ecology of carabid beetles, Ieva Olechnavičiūtė, Nature Research Centre, Leedu (ettekanne on inglise keeles)

14.30 - 15.00    Kuulus ja tundmatu Harald Perten 110, Rein Lillak, Eesti Maaülikool

15.00 - 15.15    Agroökoloogia ja uued kultuurid tulevikukliimas tippkeskus, Marina Semchenko, Tartu Ülikool

15.15 - 15.30    Kestliku maakasutuse tippkeskus, Evelyn Uuemaa, Tartu Ülikool

15.30 -15.45     Arutelu ja kokkuvõte

15.45 - 16.00    Konverentsi lõpetamine

 

Stendiettekanded:

 • Jahukastekindlus kaasaegsetel ja vanadel herne sortidel - Eliisabeth Laul, Bulat Islamov
 • Rohusöötade tootmisviiside võrdlus - Tiiu Tuhkanen, Katrin Tõruvere, Marju Jõgeda
 • Eesti põllumajandustootjate mulda hoidvad  praktikad 2017. ja 2021. aasta e-küsitluse andmetel - Maris Kruuse, Piia-Liisa Randmäe
 • Mulla soolsuse muutus sorgo väetuskatses - Indrek Liiva, Alar Astover
 • Erinevate tootmisviiside võrdlev analüüs teravilja- ja rapsikasvatuses - Birgitte Carmel Reintam-Haidak, Markus Rouhiainen, Krstiina Vaher
 • Mahe- ja tavaviljeluse külvikorrakatse koondtulemustest Kuusiku katsekeskuses - Karli Sepp
 • Content of arabinoxylan in barley and wheat grains depending on N rate used and year - Mailiis Korge, Maarika Alaru, Indrek Keres, Evelin Loit
 • Mulla ökosüsteemi teenuste ning mullaohtude modelleerimine ja kaardistamine (EJP SOIL PROJEKT SERENA) - Liia Kukk, Alar Astover, Kadri Allik, Elsa Putku, Priit Penu
 • Loomakasvatuse pidamisviiside võrdlus - Pirjo Salk, Anna-Liisa Raudsepp, Heler Lehiste 
 • Lubjakivijahu ja põlevkivituha väetisepelletitel on positiivne mõju happelise mulla agrokeemilistele omadustele - Henn Raave, Merike Kissa, Triin Teesalu, Alar Astover
 • Vetikatööstuse kõrvalsaaduse mõju mullale - Karin Kauer, Alar Astover
 • Effects of foliar silicon treatment and varying row spaces on oilseed rape (Brassica napus l.) seed yield and quality - Kristjan Tiideberg, Evelin Loit-Harro, Tõnu Kastepõld

 

Konverentsil osalemine läheb Keskkonnasõbraliku majandamise kohustuse (KSM) arvestusse!


Lisainfo:
Evelin Loit-Harro, evelin.loit-harro@emu.ee; tel. 59125549

 

KORRALDAJAD
Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut ning Maaelu Teadmuskeskus.