REVERSE  - "REGIONAL EXCHANGES AND POLICY MAKING FOR PROTECTING AND VALORIZING BIODIVERSITY IN EUROPE"

Territoriaalne infovahetus ja poliitika bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks ja väärtustamiseks Euroopas

REVERSE on Euroopa regioonidevahelise koostööprogrammi INTERREG IVC projekt. Koostööprogramm võimaldab Euroopa piirkondadel jagada üksteisega teadmisi ja kogemusi eri eluvaldkondades. Projekti REVERSE eesmärk on edendada elurikkuse ja maastikulise mitmekesisuse kaitset Euroopas, selgitades välja sellealased edukad tegevused ning soodustades nende rakendamist Euroopa eri piirkondades.

Projekti käigus vahetavad ja tutvustavad oma kogemusi elurikkuse ja maastikulise mitmekesisuse kaitsega seotud projektipartnerid. Partneriteks on pikaajalise loodusliku ja kultiveeritud elurikkuse ning maastikulise mitmekesisuse kaitse alase kogemusega kohalikud omavalitsused ja riiklikud asutused. Partneritel on laialdased kogemused erinevates, kuid üksteist täiendavates asjakohastes valdkondades nagu liikide in situ kaitse, geenipangad, põlistõugude, vanade sortide ja genofondi säilitamine, loodus- ja tööstusmaastike majandamine, bioloogilise mitmekesisuse kaitse piirkondlikud strateegiad (ökoloogilised koridorid, rohevööd), bioloogilise mitmekesisuse kaitse alane kohalik seadusandlus, keskkonnaharidus jms.

Projekt keskendub kolmele peamisele teemale:
• põllumajandus ja toidutootmine ning bioloogiline mitmekesisus;
• turism ja bioloogiline mitmekesisus;
• maakasutus ja bioloogiline mitmekesisus.

Projekt kestab kolm aastat (jaanuar 2010 – detsember 2012). Projektis osaleb 14 partnerit seitsme Euroopa riigi (Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania,Saksamaa, Kreeka, Slovakkia ja Eesti) kaheksast regioonist. Eestist osaleb projektis Eesti Maaülikool.

Eesti on seotud projekti kahe teemaga:
• põllumajandus ja toidutootmine ning bioloogiline mitmekesisus;
• maakasutus ja bioloogiline mitmekesisus.

Projekti ametlik koduleht http://reverse.aquitaine.eu/


Projekti REVERSE trükised:

Elurikkuse kaitse põllumajanduses: ohustatud loomatõud ja taimesordid Eestis .PDF

Protection of Biodiversity in the Agriculture: Endangered Animal Breeds and Plant Varieties in Estonia .PDF

Elurikkuse töövihik lastele .PDF

 

Ülevaated:

• Rohetaristu kui elurikkuse korraldamise vahend maastikul .PDF