Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetooli koosseis

In English

 

 

Kalev Sepp, PhD
Õppetooli juht
Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse professor

Maastikuökoloogia, loodushoid

kalev.sepp@emu.ee
tel. 731 3777
Kreutzwaldi 5-2B16

CV ETiSes
 

 

 

Valdo KuusemetsPhD
Maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse professor

Erinevad loomaliigid keskkonna ja maastikulise seisundi indikaatoritena;
kasvuhoone gaaside emissioonid prügilatest​

valdo.kuusemets@emu.ee
tel. 527 9117
Kreutzwaldi 5-2C2

CV ETISes

 

 

 

Mart KülvikPhD
Elurikkuse ja keskkonnaplaneerimise professor
Maastiku elurikkuse ja pärandkultuuri korraldus; looduskaitsepoliitika ja -planeerimine

mart.kylvik@emu.ee
tel. 7 313 772, 521 8104
Kreutzwaldi 5-2C18

CV ETISes


 

 


Monika SuškevičsPhD
Nooremprofessor

Osalusdemokraatia; keskkonnapoliitika; kliimakohanemine

smonika@emu.ee
tel. 731 3773; 5395 5911
Kreutzwaldi 5-2C17A

CV ETISes 

 


Kaja Orupõld, PhD
Kaasprofessor

Keskkonna analüüs; saasteained; jäätmete biokäitlus; biogaas

kaja.orupold@emu.ee
tel. 731 3255
Kreutzwaldi 5-2B14

CV ETISes

 

 

 

 

Anton ShkarubaPhD
Vanemteadur

Bioloogilise mitmekesisus; linnaplaneerimine; teaduse ja poliitika ühendamine

anton.shkaruba@emu.ee

CV ETISes

 


 

 

 

 

 

Raymond D. WardPhD
Teadur, Postdoc

Märgalad; kasvuhoonegaaside emissioon

raymond.ward@emu.ee
Kreutzwaldi 5-2C12

 

 

 

 

 

 

Are KaasikPhD
Vanemlektor

Maastikuseire; maakasutuse muutused

are.kaasik@emu.ee
tel. 731 3772
Kreutzwaldi 5-2C18

CV ETiSes

 

 

 

 

Pille TomsonPhD
Vanemlektor

Maastike- ja ökosüsteemide ajalugu

pille.tomson@emu.ee
tel.  -
Kreutzwaldi 5-2C11

CV ETiSes

 

 

 

 

 

Pille Gerhold, PhD
Vanemteadur

Ökoloogia; elurikkus; biootilised interaktsioonid

pille.gerhold@emu.ee
tel. 5348 2077
Kreutzwaldi 5-2B15

CV ETISes

 

 

 

 

 


 

Jaak KliimaskMSc
Peaspetsialist

Regionaalpoliitika; majandusgeograafia; maakohtade areng

jaak.kliimask@emu.ee
tel. -
Kreutzwaldi 5-2C12

CV ETISes

 

 

 

 

Anne KullMSc
Lektor

GIS, geoinformaatika

anne.kull@emu.ee
tel. -
Kreutzwaldi 5-2C11

CV ETiSes

 

 


 

 

Ivar Ojaste, PhD
Vanemlektor

Rakendusornitoloogia; looduskaitse; keskkonnaökoloogia

ivar.ojaste@gmail.com
tel.  5215151
Kreutzwaldi 5-2C23

CV ETISes

 

 

 

 

 

Eva-Liis TuviMSc
Lektor

Keskkonnakaitse; loodushoid

eva.tuvi@emu.ee
tel. 731 3773
Kreutzwaldi 5-2C17A

CV ETiSes

 

 

 

 

 

Peep Mardiste, MSc

Spetsialist

Keskkonnapoliitika; Euroopa Liit

peep.mardiste@ut.ee

Kreutzwaldi 5

CV ETISes

 

 

 

 

 

Milvi Purgas
Keemik-analüütik

Mulla ja vee keemiline analüüs
CV Doc

milvi.purgas@emu.ee
tel. 731 3138 / tel.laboris 731 3737
Kreutzwaldi 5-D290

 

 

 

 


 

Kristel Kirsimäe
Teabeosakonna juhataja

PKI Raamatukogu

kristel.kirsimae@emu.ee
tel. 731 3774
Kreutzwaldi 5-D178

 

 

 

 

 

Henri Järv, PhD
Nooremteadur

Projektijuhtimine teoorias ja praktikas; sotsiaalteaduslikud uuringud

henri.jarv@emu.ee
tel. 731 3710
Kreutzwaldi 5-2C17

CV ETISes

 

 


 

 

Siiri KülmMSc
Nooremteadur

Pärandkultuur; ökosüsteemiteenused
siiri.kylm@emu.ee

tel. +372 56911057

Kreutzwaldi 5- 2C10

CV ETISes

 

 

 

 

 

Diana PungarMSc
Nooremteadur

Invasiivsed liigid; maastiku muutused

diana.pungar@emu.ee
tel. 731 3773
Kreutzwaldi 5-2C17A

CV ETISes

 

 

 

 

 


 

Miguel Villoslada PeciñaPhD
Peaspetsialist, Postdoc

Ökosüsteemiteenuste modelleerimine; kaugseire; GIS
miguel.pecina@emu.ee
tel. 731 3772
Kreutzwaldi 5-2C18

CV ETiSes

 

 

 

 

Andres Rõigas, MSc

Peaspetsialist

Regionaalpoliitika; kogukonnad; keskkonnakorraldus

andres.roigas@emu.ee

Kreutzwaldi 5-2C12

CV ETiSes

 

 

 

 

 

Volha KaskevichMSc
Peaspetsialist

Loodusteadused ja tehnika

volha.kaskevich@emu.ee
Kreutzwaldi 5-2B13

CV ETISes

 

 


 

 

Maaria SemmMSc
Peaspetsialist

Maastikuhooldus; maakasutuse muutused

maaria.semm@emu.ee
tel. 731 3710
Kreutzwaldi 5-2C17

 

 

 

 

 

 

Karin Kruusmaa, MSc
Spetsialist

Rahastusprogrammide (LIFE, Interreg, KIK) reeglid ja aruandlus

karin.kruusmaa@emu.ee
tel. 731 3710
Kreutzwaldi 5-2C17

 

 


 


 

 

Janar RaetMSc
Insener

Maakasutus; GIS

janar.raet@emu.ee
tel. 731 3772
Kreutzwaldi 5-2C18

CV ETISes

 

 

 

 

 

Õppetooli doktorandid