LAHEMAA RAHVUSPARGI KAITSEKORRALDUSLIK UURING - TRADITSIOONILINE ELULAAD: PÕLLUMAJANDUS

Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kutsus 2017. aastal ellu uuringud Lahemaa traditsioonilise põllumajanduse ning rannakalanduse edendamiseks ja soodsate võimaluste leidmiseks traditsiooniliste elatusaladega tegelemiseks just kohalikule kogukonnale. Uuringute eesmärgiks oli töötada välja Lahemaa rahvuspargi kohalikele elanikele suunatud traditsioonilise karjakasvatuse meetmekompleks sotsiaalmajanduslikus, õiguslikus ning põllumajanduse kontekstis.

Traditsioonilise põllumajanduse uuringu viis läbi Eesti Maaülikool ajavahemikus mai 2018 kuni november 2019. Uuringu eesmärk oli kirjeldada Lahemaa rahvuspargi põllumajandusega seotud ajaloolisi traditsioone, hinnata karjakasvatuse hetkeseisundit ja potentsiaali ning välja töötada kaitsekorralduslikud meetmed karjakasvatuse toetamiseks.
 

        


Uuringu lõpparuandega saab tutvuda siin: 
• Lõpparuanne
Viitamine: 
Semm, M., Tomson, P., Raet, J., Nõmmela, M., Kllimask, J., Sepp, E-L., Sepp, K. 2019. Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduslik uuring – traditsiooniline elulaad: põllumajandus. LAHEMAA RAHVUSPARGI KAITSEKORRALDUSLIK UURING - TRADITSIOONILINE ELULAAD, PÕLLUMAJANDUS JA RANNAKALANDUS projekti lõpparuanne. Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut. Tartu. 

 

Uuringu käigus valminud digitaalse kaardiga Lahemaa pärandmaastike kohta saab tutvuda siin:

• https://app.maptionnaire.com/en/6342/

 

• Maaülikooli pressiteade: https://www.emu.ee/ylikoolist/uudised/pressiteated/uudis/2019/05/27/maaulikool-uurib-voimalusi-rohumaade-taastamiseks-ja-loomapidamiseks-lahemaal

• Artikkel ajalehes Sõnumitooja

 

Uuringu koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi looduskaitse alamprogrammist (projekt nr 13675).