Agronoomia 2012

Teaduslik-praktiline konverents AGRONOOMIA 2012

Aeg ja koht:

15. märts 2012 kell 9.30–16.30 Tartus, Kreutzwaldi 1a Eesti Maaülikooli aulas.

Suulised ettekanded:

„Maaelupoliitikast ja maaelu arengukava 2014–2020 ettevalmistustest“ Illar Lemetti (Põllumajandusministeerium)
"Maaparandussüsteemid ja nende kasutamine" Hannes Puu (Põllumajandusamet)
“Konsulendi ja tootja ootused teadlastele” Ene Milvaste (MTÜ Abiks Põllumehele)
Biosöe mõjust mullale, toitainete leostumisele ja teraviljasaagile“ Henn Raave (Eesti Maaülikool)
"Ammooniumi lendumise mõju vedelsõnniku laotustehnoloogia valikule" Raivo Vettik, Kalvi Tamm (Eesti Maaviljeluse Instituut)
„Kasvatustehnoloogia roll aiakultuuride saagi kvaliteedi kujunemisel“ Tõnu Tõnutare jt (Eesti Maaülikool)
“Paljasteralise kaera ja odra perspektiivid toidu- ja söödaviljaks” Ilmar Tamm (Jõgeva Sordiaretuse Instituut)
"Kartuli viirushaigustest tervendamine ja parandatud omadustega meristeemkloonide loomine" Viive Rosenberg jt (Eesti Maaviljeluse Instituut)
“Kasvuregulaatori kasutamise mõju talirüpsi saagile ja kvaliteedinäitajatele” Lea Narits (Jõgeva Sordiaretuse Instituut)
"Pestitsiidid versus biostimulaatorid teravilja kasvatamisel" Madis Ajaots (Pilsu talu)

Detailsem päevakava (pdf)

Lisaks tutvustati stendiettekandeid ja konverentsiks ilmus teadusartiklite kogumik.

Stendiettekanded

Kogumiku artiklid

Konverentsi korraldas Eesti Maaülikool koostöös Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ja Eesti Maaviljeluse Instituudiga. Ürituse toimumist toetas Euroopa Liit.