Konverents
Loodusturismi võimalused ja väljakutsed Eestis
13.03.2018, Tartu
Eesti Maaülikooli aulas, Kreutzwaldi 1a.
 

Eesti Maaülikooli, Keskkonnaameti, MTÜ Eesti Maaturism, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, EASi turismiarenduskeskuse ning loodusturismi ettevõtjate koostööna korraldatakse 13. märtsil Eesti Maaülikooli aulas konverents „Loodusturismi võimalused ja väljakutsed Eestis“. Konverentsi ideeks on kutsuda kokku loodusturismi asjalised erinevatelt tasanditelt, et üheskoos läbi mõelda tee Loodushoiu ja turismi instituudi loomisest, millest tänavu täitub 80 aastat, kuni tänapäevani ning vaadata üle loodusturismi praegune koht ning tulevikuvõimalused. 

 • Milline võiks olla Eesti turismikuvand 50 aasta pärast ning milline osa on selles loodusel ja sellega seonduval turismil?
 • Kas Eestisse reisitakse edaspidigi puhta ja hästi hoitud looduse ning sealt pärit toidu pärast?
 • Kas looduses viibimisega seonduvate turismitoodete ja -teenuste arendamine loob meile pikemas perspektiivis konkurentsivõime?
 • Milliseid võimalusi ja väljakutseid pakub see meie turismiettevõtjatele nüüd ja edaspidi?
 • Kas Eesti võimalus tulevikuks oleks eristuda vastutustundliku ja keskkonnahoidliku turismi eestvedajana, kasvatades samal ajal nii turismitulu kui hoides meie loodusväärtusi ja keskkonda?

 

KAVA: 

10.00-10.30   Kogunemine, kohv

10.30-12.30   Ettekanded

• Avasõnad - Aret Vooremäe (Eesti Maaülikool, Põllumajanduse- ja keskkonnainstituut, direktor) 
VIDEO: http://video.emu.ee/loodusturismi-voimalused-ja-valjakutsed-eestis-2018-osa-1/

Loodusturismiteadus - Tiiu Kull  (Eesti Maaülikool, Elurikkuse ja loodusturismi õppetool, professor)
VIDEO: http://video.emu.ee/loodusturismi-voimalused-ja-valjakutsed-eestis-2018-osa-2/

Avara pilguga Eesti loodusturismi võimalustest - Hendrik Relve (Looduse-, rännu- ja kirjamees)
VIDEO: http://video.emu.ee/loodusturismi-voimalused-ja-valjakutsed-eestis-2018-osa-3/

Süvahuviga loodusturistist välismaalt - Mati Kose (Naturum OÜ, loodusfotograaf, loodusturismi ettevõtja)
VIDEO: http://video.emu.ee/loodusturismi-voimalused-ja-valjakutsed-eestis-2018-osa-4/

Loodusturism ja keskkonnateadlikkus - Asta Tuusti  (Keskkonnaministeerium, keskkonnateadlikkuse nõunik)
VIDEO: http://video.emu.ee/loodusturismi-voimalused-ja-valjakutsed-eestis-2018-osa-5/

12.30-13.30   Lõuna

13.30-14.50   Ettekanded

• Koostööst Metsähallituse ja ettevõtjate vahel Soome rahvusparkides - Matti Tapaninen (Metsähallitus, looduskasutuse planeerimise peaspetsialist)    • PDF_1     • PDF_2    • PDF_3
VIDEO: http://video.emu.ee/loodusturismi-voimalused-ja-valjakutsed-eestis-2018-osa-6/

RMK külastajauuringute tulemustest - Kerli Karoles-Viia (RMK, külastuskorralduse osakond, kavandamise-seire spetsialist)
VIDEO: http://video.emu.ee/loodusturismi-voimalused-ja-valjakutsed-eestis-2018-osa-7/

EAS turismiarenduskeskuse tegevused seoses loodusturismiga - Kristiina Jors (EAS turismiarenduskeskus, Sihtkohtade kliendisuhete juht)
VIDEO: http://video.emu.ee/loodusturismi-voimalused-ja-valjakutsed-eestis-2018-osa-8/


14.50-15.00 Sirutuspaus

15.00-16.10 Töörühmad

 1. EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) märgis, kellele ja milleks
  Läbiviijad: Raili Mengel, Ly Siilak (MTÜ Eesti Maaturism), Aivar Ruukel (Viis Aastaaega OÜ, Soomaa.com, loodusturismi ettevõtja)
 2. Loodusturismi ressurss, maht ja kasu
  Läbiviijad: Thea Perm (Eesti Loodusturismi Ühing), Marjaana Rim (Eesti Maaülikool, Loodusturismi magistrant), Tarmo Pilving (Eesti Maaülikool, nooremteadur, MTÜ Teadlikud Elamused (Experiest))
  • Töörühma tulemuste kokkuvõte
 3. Giidita retked looduses
  Läbiviija: Maris Kivistik (Keskkonnaamet, keskkonnahariduse osakonna juhataja)
  • Töörühma tulemuste kokkuvõte
 4. Ligipääsetavus (loodus)turismis
  Läbiviijad: Marion Bobkov (Accessible Baltics OÜ, giid ja reisikorraldaja erivajadustega inimestele), Daniel Kotsjuba (Eesti Kunstiakadeemia, universaaldisaini lektor, Ligipääsetavuse Nõukogu liige), Eha Kägu (atesteeritud giid, Viljandi ja Viljandimaa)
  • Töörühma tulemuste kokkuvõte
 5. Päranditurism, pärimus ja loodus turismis
  Läbiviijad: Pille Saarnits (Keskkonnaamet, looduskasutuse spetsialist, Ulgumaa OÜ), Eda Veeroja (Mooska OÜ, Mooska talu perenaine)
  • Töörühma tulemuste kokkuvõte

16.10-16.30   Kohvipaus
                     

16.30-17.45   Paneeldiskussioon – Eesti loodusturismi arenguvõimalused ja –vajadused.  Juhib Märt Treier
Kaupo Reede (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Hanno Zingel (Keskkonnaministeerium), Andres Onemar (Keskkonnaamet), Jaak Jansen (Riigimetsa Majandamise Keskus), Aivar Ruukel (Viis Aastaaega OÜ), Kristiina Jors (EAS turismiarenduskeskus)
VIDEO: http://video.emu.ee/loodusturism-2018-3/


17.45-18.15   Töörühmade kokkuvõtted, konverentsi lõpetamine

 

LISALUGU:   MTÜ Eesti Loodusturismi ÜhingKonverents on osalejatele tasuta. Vajalik on eelnev registreerumine veebivormi vahendusel:
http://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismivaljakutsed/registreerumine
 

Lisainfo ja abi probleemide korral: Marika Kose, marika.kose@emu.ee , tel. 56561373.

Konverentsi toimumist rahastavad Eesti Maaülikooli ASTRA projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus“ ja Keskkonnaamet.