Konverents "Agronoomia 2023"

 

Konverents Agronoomia on traditsiooniliselt toimunud vaheldumisi Tartus ja Jõgeval. Agronoomia 2023 toimus 15. märtsil 2023  hübriidkonverentsina Jõgeva kultuurikeskusesse ja veebi teel. Konverentsi korraldas Maaelu Teadmuskeskus koostöös Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudiga. Agronoomia 2023 oli suunatud eelkõige põllumajandustootjatele. Päeva modereeris Maaelu Teadmuskeskuse teaduse valdkonna asedirektor Marko Kass. Konverentsi välisesinejaks oli rahvusvaheliselt tunnustatud konsultant Neal Kinsey, kes jagas praktilisi nõuandeid, kuidas mulla seisundi parandamisega tõsta toiteelementide kättesaadavust põllukultuuridele. Ta konsulteerib mullaviljakuse ja taimekasvatuse teemadel põllumajandustootjaid kõigis USA osariikides ja veel 75 riigis üle maailma (Neal Kinsey ettekannet ei saa järele vaadata).
 

Agronoomia 2023 ametlik koduleht: https://metk.agri.ee/konverents-agronoomia-2023-lisatud-jarelvaatamine
 

Päevakava:

9.30     Kogunemine, tervituskohv
10:00   Avasõnad – Andre Veskioja, METK
10:10   Praktilised nõuanded, kuidas mulla seisundi parandamisega tõsta toiteelementide kättesaadavust põllukultuuridele –  Neal Kinsey
11:40   Põllumaade mullastiku mitmekesisus ja muldkeskne kasutus – Kaire Rannik, EMÜ
12:00   Põllumajandusmaa maakasutusest ja selle majandamisest (väetamine, harimine jm) ÜPT, KSM ja MAHE tootjatel e-küsitluse alusel – Karli Sepp, METK
12:30   Mõtteid ökoskeemitamiseks – Jaan Liira, TÜ
13:00   Lõuna
13:45   Fungitsiidiresistentsuse levik teravilju kahjustavate fütopatogeensete seente populatsioonides – Andres Mäe, METK
14:10   Mõnede umbrohtude võimalikust herbitsiididiresistentsusest Eestis esmaste skriininguandmete alusel– Silvia Pihu, METK
14:35   Teraviljade arabinoksülaani sisaldus sõltuvalt viljelusviisist, ilmastikust ja sordist – Mailiis Korge
15:00   Lõpusõnad, arutelu
15:15   Lõpp

 

Agronoomia 2023 videosalvestus:

 

• Konverentsi raames ilmunud artiklitekogumik Agronoomia 2023