TEADUSLIK-PRAKTILINE KONVERENTS AGRONOOMIA 2022

 

Eesti Maaülikool kutsub kõiki osalema konverentsil „Agronoomia 2022“, mis toimub 9. märtsil 2020. a. algusega kell 10.00 Tartus, Kreutzwaldi 1a aulas. 

Konverentsi puhul antakse välja põllumajanduspraktikutele suunatud artiklite kogumik. 


ETTEKANDED
Konverentsil tuleb esitamisele kümme kutsutud suulist ettekannet ja lisaks oodatakse sooviavaldusi stendiettekanneteks kõigist agronoomia valdkondadest. Temaatika osas piiranguid ei seata, kuid korraldajad peavad vajalikuks, et kõik ettekanded ja artiklid kannaksid endas ka praktilist sõnumit. Ettekanded ei pea ilmtingimata põhinema kogumikku esitatava artikli materjalidel. Konverentsil toimub kraadiõppurite vahel parima stendiettekande konkurss. Ühe posteri maksimaalsed mõõdud on 70x100 cm. Stendiettekanne peab olema loetav vähemalt 2 m kauguselt
 

ARTIKLID JA NENDE VORMISTUS

Artiklid pikkusega 4, 6 või 8 lk palume esitada Microsoft Office Word (või rtf) vormingus.

Artikli vormistamise näidis

Artikli teksti sisestamiseks kasutage samas failis järgnevat näidist. See lihtsustab nii artikli vormistamist kui ka selle edasist toimetamist. Näidis on vormindatud nõuetele vastavate laadidega. Näidise sees on lisaks muudele juhistele kirjas ka konkreetsed vormistuse selgitused juhuks, kui näidist ei ole mingil põhjusel võimalik sisestuseks kasutada. Katsetel põhinevad andmed peavad olema statistiliselt töödeldud. Kõik artiklid retsenseeritakse ja avaldatakse nii eestikeelses trükitud kogumikus kui ka Internetis.

 

TÄHTAJAD
Artikli pealkirjad palume esitada 6. detsembriks 2021.a.

Vastavalt nõuetele vormistatud artiklid palume esitada 22. detsembriks 2021. a e-posti aadressile maarika.alaru@emu.ee (Maarika Alaru).

Sooviavaldused stendiettekanneteks esitada hiljemalt 15. veebruariks 2022 samal aadressil. E-kirja teemareale märkida „Agronoomia 2020“.

 

KORRALDAJAD
Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut ja Eesti Taimekasvatuse Instituut.