TEADUSLIK-PRAKTILINE KONVERENTS 

AGRONOOMIA 2022

9. märts 2022. a. algusega kell 10.00 Tartus, Kreutzwaldi 1a aulas

Konverents on suunatud põllumajandustootjatele ja toimub taimekasvatuse pikaajalise programmi raames.


NB!
Et tulevased Agronoomia konverentsid saaksid veelgi paremad,
palume osalejatel leida mõne minuti TAGASISIDE KÜSIMUSTIKU täitmiseks.
 

Konverentsi videosalvestus:

https://video.emu.ee/agronoomia-2022/ 

 

Agronoomia 2022
 artiklite kogumik 

 

 

 

 

Programm: 

10.00   Avamine

10.05   Ants-Hannes Viira, EMÜ - Ühine põllumajanduspoliitika: vaatame suurt pilti

10.35   Peter Shröder, Helmholtz Zentrum München - Focusing on heterogeneity of arable land: experience on Bavarian sites and some thoughts for better yields and quality (ettekanne on inglise keeles) 

11.05   Kai-Yun Li, EMÜ - The prospect of UAVs and smart farming applications in Estonia (ettekanne on inglise keeles) 

11.35   Miguel Villoslada Pecina, University of Eastern Finland -  Põllukultuuride kaugseire rakenduse võimalused (ettekanne on inglise keeles) 

11.50   Anti Konsap, ETKI  - Esimene aasta kaugseiret projektis NOBALwheat

LÕUNAPAUS

13.00   Elina Karron, ETKI - Mükotoksiinide olukord Eesti teraviljapõldudel

13.25   Liina Kann, ETKI - Resistentsus insektitsiididele hiilamardika näitel

13.40   Margret Jürison EMÜ - Pestitsiidide sulfoksafloori ja asoksüstrobiini mõjud karukimalase (Bombus terrestris L.) ainevahetusele

13.55   Merili Toom, ETKI - Vahekultuuride biomassi moodustamine, lämmastiku sidumise võime ning mõju saagile

SIRUTUSPAUS

14.30   Frederick Stoddard, Helsinki Ülikool - Using nitrogen-fixing crops (ettekanne on inglise keeles) 

15.00    Merrit Shanskiy, EMÜ - Lambavilla väärindamine

15.15    Banafsheh Khaleghdoust, EMÜ - Teraviljade väärindamine: beta-glükaani sisalduse sõltuvus aastast ja väetamisest  (ettekanne on inglise keeles) 

15.30    Reelika Rätsep, EMÜ - Marja- ja puuviljakultuuride väärindamine

15.45    Põllumehe mõtisklus 

16.00    Kokkuvõte 


POSTERETTEKANDED:
•  Ivi Jõudu, Evelin Loit: ResTA 28 "Teravilja ja õlikultuuride väärindamine"

•  Silvia Pihu: Esialgseid tulemusi rukkiheina, tuulekaera ja murunurmika resistentsusuuringutest Eestis


Konverentsi puhul antakse välja põllumajanduspraktikutele suunatud artiklite kogumik.

Konverents toimub hübriidkonverentsina st veebikonverentsina ning võimalusel on piiratud arv inimesi ka Eesti Maaülikooli aulas kohapeal. Registreerunutele saadetakse enne konverentsi meilile zoom'i osalemise link. Kohapealsetele osalejatele kehtivad kõik Eesti Vabariigi poolt määratud piirangud, mis on kehtestatud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks!

Ürituse ettekanded on leitavad ürituse järgselt ka taim.etki.ee ja www.pikk.ee veebilehtedelt.

Agronoomia 2022 konverentsi korraldab Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös Eesti Taimekasvatuse Instituudiga

Konverents toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames, rahastab Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Rohkem infot: Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli vanemteadur Evelin Loit, evelin.loit@emu.ee; tel. 59125549