"Agronoomia 2019"
27.02.2019
Jõgeva Kultuurikeskus, Jõgeva linn, Aia 6

 


 

 

Agronoomia 2019
 artiklite kogumik 

 

 

 

 

Päevakava
09.00–10.00 Registreerimine, tervituskohv
10.00–10.10 Avasõnad
10.10–10.30 Uued teraviljasordid Jõgevalt – kaer ‘Kusta’ ja oder ‘Tuuli’ – Ülle Tamm, Ilmar Tamm, ETKI
10.30–10.50 Talinisu külvisenormi katse tulemused – Reine Koppel, ETKI
10.50–11.10 Hirsi ja õlikanepi kasvatustehnoloogiad – Peeter Lääniste, EMÜ
11.10–12.10 Põllukultuuride taimekaitse aktuaalsed küsimused Leedus – Antanas Ronis
12.10–13.10 Lõuna
13.10–13.30 Põldherneste sordivõrdlus 2016-2018 a – Lea Narits, ETKI
13.30–13.50 Mükotoksiinid DON, HT2 ja T2 teraviljas, 2018.a. tulemused – Elina Akk, ETKI
13.50–14.20 Mehitamata õhusõidukite rakendamine põllumajanduses –Edgar Sepp, TÜ
14.20–14.40 Kohvipaus
14.40–15.00 Nutitelefoni kasutamisest mulla taimedele omastatava fosfori sisalduse hindamiseks – Tõnis Tõnutare
15.00–15.20 Mulla omaduste pidev jälgimine percoandurite abil – Tiit Plakk, ETKI
15.20–15.40 "Vedelsõnnik kui kohalik väetis" – Peeter Viil, ETKI
15.40–16.00 Biostimulaatorite mõju teraviljadele – Pille Sooväli, ETKI
16.00–... Lõpusõnad, arutelu

 

Konverentsi peakorraldajaks on Eesti Taimekasvatuse Instituut
Konverents toimub “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames,
toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Mak ETKI