Agronoomia 2013

Konverentsi "Agronoomia 2013" peakorraldajaks oli Jõgeva Sordiaretuse Instituut* kostöösEesti Maaviljeluse Instituudiga ning Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudiga. Konverents toimus 6.märtsil 2013 Jõgeva Kultuurikeskuses.
*Peale Jõgeva Sordiaretuse Instituudi liitmist Eesti Maaviljeluse Instituudiga on alates 2013 juunist teadusasutuse nimeks Eesti Taimekasvatuse Instituut

 

Agronoomia 2013 artiklite kogumik: AGRONOOMIA 2013

Agronoomia 2013 päevakava

9.45 - Registreerimine, postrite ülespanek
10.30 - Avasõnad
10.40 - 11.00 Külli Kaare – Põllumajandusteaduse suunad (Põllumajandusministeerium)
11.00 - 11.20 Endla Reintam – Muldade tallamise mõju mullale ja taimedele (Eesti Maaülikool)
11.20 - 11.40 Liina Edesi, Malle Järvan – Bioloogiline mitmekesisus erinevate viljelusviiside puhul (EMVI)
11.40 - 12.00 Reine Koppel – Jõgeva Sordiaretuse Instituudi uued talinisusordid (Jõgeva SAI)
12.00 - 12.20 Jaak Läänemets – Koostöö Põllumeeste ühistu KEVILI ja Jõgeva SAI vahel (Põllumeeste ühistu KEVILI, OÜ Avispeamees)
12.20 - 12.40 Diskussioon ning posterettekannete tutvustus
12.40 - 13.30 Lõuna

I sektsioon (kartul, köögivili, aiandus)
13.30 - 13.50 Terje Tähtjärv, Aide Tsahkna – Mahetärkliseks sobivate kartulisortide katsetulemused (Jõgeva SAI)
13.50 - 14.10 Aiga Kraukle – Koostööprojektist “EST-LAT” (BaltOrgPotato)
14.10 - 14.30 Viive Rosenberg – Aiakultuuride mikropaljunduse kogemusi Eesti Maaviljeluse Instituudi Taimebiotehnoloogia osakonnas EVIKA (EMVI)
14.30 - 14.50 Priit Põldma, Marge Starast – Maheväetised aianduses (Eesti Maaülikool)
14.50 - 15.10 Priit Põldma, Kadri Karp – Taimekaitsest leegitamisega (Eesti Maaülikool)
15.10 - 15.30 Margit Olle – Efektiivsete mikroorganismide mõju kaalika saagile, keemilisele koostisele ja säilivusele (Jõgeva SAI)
15.30 - 16.00 Arutelu, kokkuvõtted.

II sektsioon (muld, mullaharimine, põllukultuurid)
13.30 - 13.50 Peeter Viil, Taavi Võsa, Kalvi Tamm – Senitehtud otsekülvialastest uurimustest meil ja mujal (EMVI)
13.50 - 14.10 Madis Metsis – Molekulaargeneetika meetodite kasutamine mulla mikroorganismide uuringutes (Tallinna Ülikool)
14.10 - 14.30 Enn Lauringson, Liina Talgre – Haljasväetiste kasutamisvõimalusi mullaviljakuse tõstmiseks (Eesti Maaülikool)
14.30 - 14.50 Ants Bender – Hulgalehise lupiini ‘Lupi’, punase ristiku ‘Jõgeva 433’ ja inkarnaatristiku väetusväärtus haljasväetisena (Jõgeva SAI)
14.50 - 15.10 Pille Sooväli – Taimekaitsevahendite ja biostimulaatorite mõju teraviljade haigestumisele ja saagile (Jõgeva SAI)
15.10 - 15.30 Andres Vinni – Nõuandesüsteemi tulevikust (Maaelu Edandamise Sihtasutus)
15.30 - 16.00 Arutelu, kokkuvõtted.