Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Elurikkuse ja loodusturismi õppetool
EMÜ III Loodusturismi Konverents
Loodusturism ja looduskaitse
10.03.2020
Kreutzwaldi 1A, Tartu


VIDEOSALVESTISED:
1. osa (10.30-12.35)
2. osa (13.45-15.00)
3. osa (15.35-17.30)


 

KAVA:

(Programme in English)

 9.30-10.30   Registreerimine ja tervituskohv/pirukas 

10.30-10.35  Sissejuhatus, tervitused. Konverentsi moderaator on Kaili Viilma
 

Loodusturism ja looduskaitse maailmas

10.35-11.35  Prof. Yu-Fai Leung (North Carolina State University, USA): Towards best practices of tourism and visitor management in global protected areas

11.35-12.35  Prof. Paul Eagles (University of Waterloo, Canada): Essential components of an ecotourism industry in Estonia


12.35-13.45  LÕUNA
 

Külastuskorraldus ja planeerimine

13.45-14.20  Rauno Väisänen (EMÜ): Loodusturism ja keskkonnapoliitika

14.20-15.00  Räätsaturism. Räätsaturismi hea tava tutvustamine
• Marika Kose (EMÜ): Räätsaturism. Sotsiaalne ja ökoloogiline koormustaluvus
• Kadri Erit (EMÜ): Eesti räätsaturismi kaardistamine
• Levo Tohva (Matkajuht OÜ): Räätsaturismi hea tava


15.00-15.35  KOHVI ja suhtluspaus
 

Turismi sihtkoht

15.35-16.00  Kaisa Linno (MTÜ Ökokuller), Maret Vildak (Keskkonnaamet): Europarci säästva turismi sertifikaat, kasu rahvuspargile ja kogukonnale

16.00-16.25  Tarmo Pilving (EMÜ): Külastus- ja turismitrendidest ning nende mõjust kaitsealale. Näiteid Lahemaalt

16.25-16.40  Vestlusringi ettevõtjate tutvustamine (Annika Prangli, Martin Piispea ja Erki Vaikre)

16.40-17.20  Vestlusring loodusturismi ettevõtjatega, moderaator Kaili Viilma

17.20-17.30  Kokkuvõte ja lõppsõnad

 

Konverentsil on kõigile ettekannetele sünkroontõlge (inglise- eesti ja eesti – inglise).
Konverents on osalejatele tasuta, osalejate piirarvuks on 200.  
Vajalik on eelnev registreerumine veebivormi vahendusel (kuni 07.03):
http://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismikonverents2020/registreerumine/

Konverentsilt toimub ka videoülekanne (http://video.emu.ee/) ning seda on hiljem võimalik siinse lehe vahendusel järelvaadata.


Lisainfo ja abi probleemide korral: Marika Kose, marika.kose@emu.ee , tel. 56561373.

Konverentsi toimumist rahastavad Eesti Maaülikooli ASTRA projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus“, Keskkonnaamet ja EAS Turismiarenduskeskus
 

NB! Eelmiste aastate loodusturismi konverentside ettekandeid saate järelvaadata siit:
https://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismikonverents/loodusturismivaljakutsed/

https://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismikonverents/loodusturismikonverents2019/