Artiklid

 

Mullateadus ja maaviljelus

 

K. Krebstein, E. Reintam, J. Leeduks, J. Kuht, R. Horn – Tallamise mõju mulla mehaanilistele omadustele ohtetu luste põllul

R. Kõlli, I. Tamm – Eesti parimate põllumuldade levik, rühmitamine ja huumusseisund

H. Rossner, B. Hänilane, A. Astover – Erineva maaharimiviisiga taimekasvatustalude energeetiline efektiivsus    

 

Põllukultuurid

               

M. Haljak, A. Ingver, R. Koppel – Suvinisu sortide ja aretiste glaukosiidsused ja saagikus aastatel 2008-2011

T. Kangor, A. Ingver – Viljelusviiside mõju suvinisu küpsetuskvaliteedile            

J. Kuht, T. Tõrra, A. Makke, J. Kilgi, M. Haldma, J. Kutti – Suvinisu saagi sõltuvus kasvukoha mulla mõnedest agrokeemilistest näitajatest

L. Narits – Preparaadi Folicur 250 EW kasutamine talirüpsi kasvuregulaatorina 

H. Raave, K. Kauer, I. Keres, M. Tampere, A. Selge, R. Viiralt, M. Nõges, J. Rebane – Puutuha mõju suvinisu saagile   

V. Rosenberg, K. Kotkas – Tehnoloogia kartuli viirushaigustest tervendamiseks ja parandatud omadustega meristeemkloonide loomiseks

R. Šarin, B. Tein, V. Eremeev – Humiinpreparaadi mõju kartuli kaubanduslikule saagile ja ühe taime mugulate arvule

I. Tamm, Ü. Tamm, H. Küüts – Paljasteralise kaera ja odra perspektiivid toidu- ja söödaviljana

T. Teesalu, H. Rossner, A. Toomsoo, E. Leedu, A. Astover – Haava puitmassi jääkmuda ja selle klinkritolmuga segu mõju suviteraviljade saagile ja kvaliteedile

B. Tein, V. Eremeev – Kartuli mahapanekueelse ettevalmistusviisi mõju hilise kartuli ’Anti’ tärklisesisaldusele ja toortumenemisele

A. Toomsoo, A. Astover, E. Leedu, H. Rossner, T. Teesalu – Haava puitmassi jääkmuda ja klinkritolmu segu mõju kartuli saagile

I. Tupits – Talirukis maheviljeluses

 

Rohumaaviljelus

               

K. Kauer, I. Keres, T. Laidna, E. Loit, A. Parol, A. Selge, R. Viiralt, H. Raave – Taimejäätmete ja väetamise mõju rohumaade produktiivsusele, orgaanilise süsiniku ning üldlämmastiku sisaldusele mullas

H. Meripõld, P. Lättemäe, U. Tamm, S. Tamm – Väetamise ja ida-kitseherne segukülvide mõju saagile ning rohusööda kvaliteedile

R. Viiralt, M. Tampere, A. Parol, H. Raave, H. Kaldmäe, A. Olt, K. Kokk, M. Ameerikas – Vedelsõnniku laotusviisi mõju rohumaa saagile, mikroobikooslusele ja rohusilo kvaliteedile

 

Taimekaitse

               

K. Hiiesaar, E. Švilponis, L. Metspalu, K. Jõgar – Hariliku maakirbu, Phyllotreta undulata sügisese ja kevadise põlvkonna mardikate külmakindluse võrdlus

K. Jõgar, L. Metspalu, K. Hiiesaar, I. Kivimägi, A. Ploomi, T. Tasa, A. Luik – Suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) arvukus toidutaimedel

R. Kaasik, G. Kovács, E. Veromann – Kahjurite arvukuse hindamise tähtsus suur-kapsaliblika näitel

I. Kivimägi, A. Ploomi, M. Mänd, M. Kruus, K. Jõgar, L. Metspalu, K. Hiiesaar, A. Luik, T. Vaarak, T. Vaarak – Rohumaariba mõju jooksiklaste ja ämblike arvukusele talinisupõldudel

G. Kovács, R. Kaasik, E. Veromann – Kõdrasääsk (Dasineura brassicae) – uus kahjustaja rapsil

H. Lõiveke, J. Müür, E. Akk – Teraviljakahjurid kui saagikuse ja vilja hallitusseentega saastumise mõjutajad

L. Metspalu, E. Švilponis, K. Jõgar, K. Hiiesaar, A. Ploomi, I. Kivimägi – Sordid mõjutavad porgandikahjurite valikuid

K. Nurk, E. Runno-Paurson, L. Hallik, A. Astover – Lämmastik- ja alternatiivväetiste mõju võrklaiksuse ohtrusele odral 2011. aastal   

A. Ploomi, I. Kivimägi, M. Mänd, M. Kruus, K. Jõgar, L. Metspalu, K. Hiiesaar, A. Luik, I. Sibul, T. Vaarak, T. Vaarak – Maapinnal liikuvate lülijalgsete arvukus ja mitmekesisus rohumaaribadega ääristatud talinisupõldudel         

E. Runno-Paurson, M. Hansen, A. Einola – Kartuli-lehemädaniku vaatluskatse tulemused Einola talus 2011. aastal       

K. Sildoja, M. Koppel – Puhtimispreparaatide efektiivsus talinisu haiguste tõrjel tugeva lumiseene nakkusega aastatel               

P. Sooväli, M. Koppel – Internetipõhine I-Taimekaitse odrahaiguste tõrjel

L. Talgre, E. Lauringson, A. Makke – Veebipõhise I-Taimekaitse programmi ja vähendatud herbitsiididooside kasutamine odra umbrohutõrjel      

L. Talgre, E. Lauringson, A. Makke, J. Täkker – Veebipõhise haigustõrjemooduli rakendamine rapsihaiguste tõrjel       

 

Aiandus

               

L. Heinmaa, U. Moor – Kontrollitud ja modifitseeritud atmosfääris säilitamise mõju õunasordi ’Liivi kuldrenett’ viljade kvaliteedile       

P. Põldma, U. Moor, A. Merivee, T. Tõnutare – Sibula (Allium cepa) ja küüslaugu (Allium sativum) säilivus kontrollitud atmosfääriga hoidlas    

R. Rätsep, E. Vool, K. Karp – Huumusväetise Humistar mõju maasikasaagi biokeemilisele koostisele ja taimede kasvule               

N. Univer, K. Tiirmaa, A. Ojarand, T. Univer – Mõnede õunasortide sisemise kvaliteedi muutusest säilitusperioodil    

N. Univer, T. Univer, K. Tiirmaa – Õunapuu pookealuse E75 mõju enamlevinud ja uute õunasortide puu kasvule, saagile ja selle kvaliteedile            

 

Mitmesugust

               

M. Alaru, R. Lauk, M. Noormets, A. Normak – Rohtsetest energiataimedest metaani tootmise potentsiaal  

L. Keppart – Kuu keskmine  õhutemperatuur ja sademete hulk Jõgeval 1922-2011        

K. Tamm, R. Vettik – Ammooniumi lendumise mõju vedelsõnniku laotustehnoloogia valikule