Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Elurikkuse ja loodusturismi õppetool
EMÜ IV Loodusturismi Konverents
Mida me õppisime aastast 2020?
09.03.2021 (virtuaalkonverents)

Konverentsi videosalvestused:


Konverents 2021

 

1. Töötuba 2. Töötuba 3. Töötuba

 

KAVA:

Moderaator: Indrek Maripuu

09.00-09.05Sissejuhatus - Tarmo Pilving (Eesti Maaülikool)

09.05-09.30 - ETFL avasõnad - Tiit Pruuli (Eesti Turismifirmade Liidu President)

09.30-10.15E9 ja E11 matkaradade märkimine Eestis, Lätis ja Leedus - Juris Smalinskis („Ranniku“ ja“ Metsa“ matkaradade koostaja)

10.15-10.45 - Matkaja kogemused Eesti pikamaa matkaradadel - Merle Rallman (aktiivne matkaja)

10.45 - Sirutuspaus


11.00 -TÖÖTOAD:

1. Mida pakkuda loodusturismi huvilisele päevamatkajale ja kuidas seda teha?
Moderaator: 
• Marilin Pehka
(Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuse teenuste- ja müügijuht)

2. Giidindus ja atesteerimine loodusgiididele.
Moderaatorid:
• Marika Kose (Eesti Maaülikool loodusturismi lektor, loodusgiidi kutse, bioloog, EGL kutsekomisjoni liige, Matkaliidu kutsekomisjoni liige, giidi ja aktiivtegevuse instruktori kutsestandardite töörühma liige)
• Rita Tammela (Eesti Giidide Liidu liige, Pärnu Giidide Ühingu liige, atesteeritud giid Pärnus ja Setomaal, EGL kutseandmise komisjonides hindaja)
Kes on loodusgiid? Kes on atesteeritud giid ja kes on kutseline giid? Miks ja kellele seda vaja on? Kutse andmine praegusel ajajärgul: Giidi kutse spetsialiseerumisega loodusgiidiks ja kutsestandard. Vajadused tänases muutuvas maailmas: kutse ja atesteerimise koos korraldamise võimalustest. Tutvustame tänast olukorda Eestis ja toome häid näiteid, kuidas asju on korraldatud ning tutvustame käimasolevaid algatusi.

3. Kellele oleks vaja loodusturismi strateegiat?
Moderaatorid
• Margus Sameli (strateeg, on aidanud paljusid avaliku- ja erasektori organisatsioone strateegiate loomisel, EAS Turismiarenduskeskuse endine direktor)
• Aivar Ruukel (loodusturismi ettevõtja (Soomaa.com) ja Eesti Loodusturismi Ühingu asutaja ja juhatuse esimees.)


12.00 - Lõuna

12.30 - Teadetetahvel:
1. Lahemaa rahvuspark 50 (Kaisa Linno ja Maret Vildak)
2. Kaitsealade ja märgalade päeva kokkuvõte (Kaisa Linno)
3. Matkajasõbralik märgis (Raili Mengel)
4. Hiidrahnude matkakogumik (Kersti Lepik)
5. Sündmusi kõigile (Sülvi Sarapuu);
    Kombatav muuseum (Sülvi Sarapuu)
6. Loodusgiidi kutsega seonduv (Kauri Kivipõld)
7. Vilsandi (Arvo Kullapere)
8. Ülevaade käimasolevatest loodusturismi uuringutest
- a) Rekreatiivsete, sportlike ja turismitegevuse mõjud kaitsealadel - tegevuste, huvigruppide ja tegevuspaikade kaardistamine ning külastuskorralduslike soovituste väljatöötamine (Kadri Erit)
- b) EAS Loodusturismi uuring (Piret Kallas)
9) Ülevaade loodusturismi projektidest (Lea Sudakova)
    ViSEnet
    Rural Lifestyle
10) ...

14.00 - Kuidas rääkida meie külalistele Eesti loodusest, kultuurist ja toidust?
UK brändi ja sõnumiagentuuri Lantern asutaja ja juht Ryan Tym. EASi turismiarenduskeskuse turundusjuht Heili Klandorf-Järvsoo:
Koostöös EASi turismiarenduskeskuse, reklaam-meedia agentuuridega AGE (EST) ja brändi ning sõnumiagentuuriga Lantern (UK) on valminud Eesti kui turismisihtkoha kolme põhiteema – loodus, kultuur ja toit - sõnumistrateegiad. Antud töö ei keskendu demograafilisele turundusele (nagu sihtturg, vanus, sugu jne.) vaid on suunatud huvi/kirepõhisele (passion based) reisihuvilisele. Strateegia fookuses on FIT (free independent traveller), kes on parasjagu unistamise ja reisiplaneerimise staadiumis.
Meie ambitsioon on, et vastloodud strateegiat saaks kasutada iga Eesti elanik, ettevõtte, ühendus, kes Eestit kui sihtkohta tutvustab – et iga eestlane oskaks rääkida Eesti kui turismisihtkoha tugevustest ja eelistest.

15.00 - Sirutuspaus

15.15 - Loodusturism Eesti Metsanduse Arengukavas - Bert Rähni, Eesti Loodusturismi Ühing

15.45 - Töötubade kokkuvõte

16.30 - Konverentsi lõppsõnad


Selleaastane loodusturismi konverents toimub virtuaalkonverentsina ZOOM keskoonna vahendusel.
Vajalik on eelnev registreerumine veebivormi vahendusel (kuni 07.03; osalejate piirarv on 300 inimest):
http://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismikonverents2021/registreerumine/
Registreerunud osalejad saavad enne veebikonverentsi algust oma meiliaadressile ZOOM'i osalemise lingi.

 

Veebiülekande zoom link:

 https://us02web.zoom.us/j/84095224834?pwd=aFBmTitnSUhPc25mVDREcnBJN3psdz09 
(Meeting ID: 840 9522 4834 Passcode: 101409)


Lisainfo ja abi probleemide korral: Marika Kose, marika.kose@emu.ee , tel. 56561373.

Konverentsi toimumist rahastab Eesti Maaülikooli ASTRA projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus 2“. 
Partneriteks on Keskkonnaamet, EAS Turismiarenduskeskus ja Maaturism MTÜ
 

NB! Eelmiste aastate loodusturismi konverentside ettekandeid saate järelvaadata siit:
https://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismikonverents/loodusturismivaljakutsed/

https://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismikonverents/loodusturismikonverents2019/

• https://pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismikonverents/loodusturismikonverents2020/