Konverents "Agronoomia 2021"

 

Konverents Agronoomia on traditsiooniliselt toimunud vaheldumisi Tartus ja Jõgeval. Agronoomia 2021 toimus koroonaviiruse levimise tõttu paraku vaid veebikonverentsina 11. märtsil 2021. Konverentsi korraldas Eesti Taimekasvatuse Instituut koostöös Eesti Maaülikooliga. Päeva modereeris Kalvi Tamm.

Agronoomia 2021 ettekannete pdf failid on leitavad MES nõuandeteenistuse kodulehe vahendusel: https://www.pikk.ee/sundmus/agronoomia-2021

Päevakava:
10:00-10:10   Avasõnad
10:10-10:40   Viljelussüsteemi, eelvilja ja ilmastikutingimuste mõju suvinisu saagile ja kvaliteedile – Anne Ingver, ETKI
10:40-11:10   Talirüpsi saagi kvaliteedinäitajad erinevate viljelusviiside korral – Lea Narits, ETKI
11:10-11:40   Bioloogilise ja keemilise haigustõrje võrdlus teraviljadel – Pille Sooväli, ETKI
11:40-12:10   Räni mõju odra saagile ja kvaliteedile – Evelin Loit, EMÜ
12:10-12:40   Kõrge saak ja eliitkvaliteet saavad väärtuseks koos stabiilsusega – Reine Koppel, ETKI
12:40-13:10   Paus
13:10-13:30   Mikroelementide analüüsi kasutatavusuuring rohumaade väetamise tõhususe hindamiseks – Rein Lillak, EMÜ
13:30-14:00   Vahekultuuride segud ja nende biomassi suurendamise võimalused – Liina Talgre, Kervin Adamson, EMÜ
14:00-14:30   2020. aasta kogemused – Viljar Veidenberg, Pajumäe talu
14:30-15:30   Paneeldiskussioon “Toidu julgeolek”- Marko Gorban (MeM), Roomet Sõrmus (EPKK), Viljar Veidenberg (Pajumäe talu)

 

Agronoomia 2021 videosalvestus:

 

• Konverentsi raames ilmunud artiklitekogumik Agronoomia 2021