teatmik
rabamuld

Sündmused

mai
K
04
2016
Avalik loeng viroloogiast
Kreutzwaldi 62, ruum A102.
mai
N
05
2016
Külalisdoktorandi ettekanne biogaasist
Kreutzwaldi 5, ruum D114
mai
N
05
2016
Seminar „Elukeskkonna ja toidu kvaliteet“
Eesti Maaülikooli metsamaja, ruum 1A5
mai
N
05
2016
Avalikud loengud tehnikainstituudis
Kreutzwaldi 56 ruumis A401
mai
R
06
2016
Kohtumine välisminister Marina Kaljurannaga
Peahoone aula (Kreutzwaldi 1A)

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut (PKI) alustas tegevust 1. jaanuaril 2005, olles üks viiest ümberkorralduste käigus (Eesti Põllumajandusülikooli restruktureerimine Eesti Maaülikooliks) ülikoolis loodud instituudist.

PKI on varasemate Eesti Põllumajandusülikooli Agronoomiateaduskonna, Eksperimentaalbioloogia Instituudi, Keskkonnakaitse Instituudi, Polli Aianduse Instituudi, Zooloogia ja Botaanika Instituudi ja Taimebiotehnoloogia Uurimiskeskuse EVIKA tegevuse jätkaja. Instituudi praegune struktuur: 

• Polli Aiandusuuringute Keskus • Maastikukorralduse ja loodushoiu osakond
• Limnoloogiakeskus • Mullateaduse ja agrokeemia osakond
• Rõhu katsejaam • Mükoloogia osakond 
• Aianduse osakond • Taimefüsioloogia osakond  
• Botaanika osakond • Taimekaitse osakond 
• Keskkonnakaitse osakond • Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond
• Maastikuarhitektuuri osakond • Zooloogia osakond

       


Eesti Maaülikooli haljastustalgud 2. ja 9. mai 2016.
Too oma püsikud ülikooli linnakusse ilutsema!

Jalgrattakonkurss

"Väntame kilomeetreid" 


Viimased uudised:

Seminar „Elukeskkonna ja toidu kvaliteet“

Neljapäeval, 5. mail kell 13-17 toimub metsamajas (Kreutzwaldi 5) ruumis 1A5 Eesti Maaülikooli Mahekeskuse ja EMÜ PKI Taimekaitse osakonna korraldatud seminar, kuhu oodatakse kõiki huvilisi kuulama ja kaasa mõtlema meie tervise tagatiste – keskkonna ja toidu kvaliteedi üle. Lisatud ettekannete pealkirjad.

Daniel Einfalt  - Sustainable and on-demand biogas production

5. mail 2016 kl 10.00 teeb Ulmi ülikooli doktorant Daniel Einfalt Eesti Maaülikoolis ettekande teemal "Sustainable and on-demand biogas production". Toimumiskohaks on Metsamaja (Kreutzwaldi 5) ruum D114.

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi ettekandekoosolek: Kalle Kirsimäe - Eesti fosforiidist: võimalused ja ohud

Kolmapäeval, 4. mail algusega kell 16.30 toimub Tehnikamajas ruumis 109 Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi ettekandekoosolek. TÜ geoloogia ja mineraloogia professor Kalle Kirsimäe esineb teemal „Eesti fosforiidist: võimalused ja ohud“. Info ja registreerimine: Heli Kiiman, telefonil 731 3454 või e-postiga: heli.kiimanemu.ee

Kaasaegne turism: õnnelik, mõõdukaltkulgev ja toiduelamusi pakkuv. Külalislektor Paolo Corvo loengud Eesti Maaülikoolis

Mai alguses külastab Eesti Maaülikooli külalislektor Paolo Corvo Itaalia Toiduteaduste Ülikoolist ning peab siin kaks loengut:
3. mai 14.15 – 17.30 "Jätkusuutliku turismi trendid" (Kreutzwaldi 5 – D239). Seminar lugemismaterjali alusel: P. Corvo, The pursuit of happiness in globalized tourist, Social Indicator Research, 102 (1) 
4. mai 14.15 – 17.30 "Toidu ja turismi seosed, võimalus piirkondlikuks arenguks" (Kreutzwaldi 5 – D239). Seminar lugemismaterjali alusel: P. Corvo, R. Matacena, Slow food in slow tourism, in M. Clancy, Slow Tourism, Routledge, 2016 ​

Doktoritöö eelkaitsmine: Mailiis Tampere - Vedelsõnnikuga väetamise mõju toitainete leostumisele ja antibiootikumi resistentsusgeenide arvukusele põllumullas

Esmaspäeval, 2.mai kell 10.00 toimub metsamajas (Kreutzwaldi 5) ruumis 2A41 põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Mailiis Tampere väitekirja "Impact of slurry fertilization on nutrient leaching and on the abundance of antibiotic resistance genes in agricultural soil (Vedelsõnnikuga väetamise mõju toitainete leostumisele ja antibiootikumi resistentsusgeenide arvukusele põllumullas)" eelkaitsmine. Doktoritöö juhendajad on vanemteadur Evelin Loit ja teadur Henn Raave.

Rohelise ülikooli küsitlus

Rohelise ülikooli teemalisest küsitlusest ja arutelust on möödas aastaid. Et uuendada rohelise ülikooli strateegiat ja eesmärke ning planeerida edasisi tegevusi vajame Teie arvamust! Antud küsitluse eesmärgiks on selgitada välja hetkeolukord ja teada saada, milline on EMÜ üliõpilaste ja töötajate keskkonnaalane teadlikkus ning valmisolek keskkonnasõbralikumateks muutusteks. Ühtlasi aitavad küsitluse vastused seada prioriteete, kus on arenguid kõige kiiremini vaja, seega Teie sisend on väga oodatud. Küsitlusele saab vastata kuni 3. maini. Vastamine võtab aega 5-10 min. Link küsitlusele: https://docs.google.com/forms/d/1OPdm1Byw5yBk57JXzN1w-IqlZvlUJpf46Ssxpl870pQ/viewform?hl=ee

Doktoritöö eelkaitsmine: Reelika Rätsep - Mahetehnoloogiate mõju viinapuu (Vitis sp.) ja aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) viljade kvaliteedile

Põllumajandus- ja keskonnainstituudi doktorandi  Reelika Rätsepa väitekirja “Mahetehnoloogiate mõju viinapuu (Vitis sp.) ja aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) viljade kvaliteedile”  eelkaitsmine toimub 29. aprillil Kreutzwaldi 5-D143 kell 9. Doktoritöö juhendajad on dots. Ele Vool ja professor Kadri Karp.

Konverents õlikultuuride taimekaitsest

7.-9. septembrini 2016 toimub maaülikoolis Eesti Maaülikooli ja IOBC (International Organisation for Biological and Integrated Control) ICOC töögrupi (Integrated Control in Oilseed Crop Workgroup) poolt korraldatud rahvusvaheline konverents „Õlikultuuride jätkusuutliku taimekaitse perspektiivid ja progressid“. Uuri lähemalt ürituse kodulehelt: http://iobc-tartu2016.emu.ee/
Registreerimise tähtaeg: 30.04.2016
Registreerimistasud: Üliõpilased 90 €, IOBC-liikmed 140 €, Mitteliikmed 260 €
Kohalikud organisaatorid: Dots. Eve Veromann, eve.veromannemu.ee , Elen Peetsmann, elen.peetsmannemu.ee 

Maaülikool tervitab Maamessi külastajaid linnakusse püstitatud teadustelgiga

Eesti Maaülikool tutvustab 21.-23. aprillini toimuva Maamessi ajal ülikoolilinnakusse püstitatud telgis oma teaduspotentsiaali ja -tegevusi. Tehnikamaja ees telgis jagub uudistamist ja tegevust igas vanuses huvilisele. 

Maaülikooli ekspeditsioon Amazonase vihmametsa oli edukas

Eelmisel nädalal lõppes esimene Eesti-Brasiilia ühisekspeditsioon, millest võtsid Eesti poolt osa Eesti Maaülikooli hüdrobioloogid. Amazonase vihmametsades uuriti piirkonna järvi, koguti infot metaani rolli kohta madalate järvede toiduahelates ning tehti eeltöid Zika viirust levitavate sääskede uurimiseks.  

Eesti Maaülikool avab kalanduse ja vesiviljeluse õppekava

Eesti Maaülikool avab sel suvel esmakordselt vastuvõtuks uue bakalaureuseõppekava „Kalandus ja vesiviljelus“, mille eesmärgiks on ette valmistada spetsialiste töötamaks praktilises kalanduses (looduslike kalaressursside majandamine) ja vesiviljeluses (veeorganismide, sh kalade, vähkide, molluskite, vetikate „tootmine“).

MÄRKA! APRILL! - Maastikuarhitektuuri kuu 2016

Aprill on teadupärast rahvusvaheline maastikuarhitektuuri kuu.Eestis toimub selle tähistamine juba kaheksandat aastat. Programmi eestvedajaks on MTÜ Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts (EMÜS). Maastikuarhitektuuri tudengite jaoks annab see võimaluse tutvustada oma õpitavat eriala ning näidata, millega see tegeleb. Lisaks fotovõistlusele koos pop-up välknäitustega toimub seeria erinevaid üritusi, nende hulgas workshopid ja töötoad, rattamatk, piknik ning installatsioon avalikus linnaruumis. Aprillikuu lõpetab seminar, kus võetakse kokku toimunud üritused, kuulutatakse välja fotovõistluse paremad tööd ning pannakse aprillile väärikas punkt ühise koosviibimisega. 2016. aasta üldteemaks on „Märka!“, mille esmane eesmärk on muuta maastikuarhitektuuri rohkem märgatavamaks nii Tartu linnapildis kui ka Maaülikoolis. Iga aprillikuu raames toimuv üritus on seotud üldteemaga, lisades alaürituse pealkirja ette „Märka!“. NB! Avatud on fotokonkurssi "Märka! Linnamustreid!" rahvahääletus Facebookis.

Agroforum Mare Balticum: Keskkonnanutikas põllumajandus, 20.-21. aprillil 2016

Sellel aastal toimub Tartus juba neljandat korda rahvusvaheline põllumajandusfoorum Agroforum Mare Balticum. Konverentsi eesmärk on kokku tuua nii läänemeremaad kui ka idapartnerlusriigid, et ühiselt arutleda põllumajandussektori kitsaskohtade üle nii poliitikute, ettevõtjate kui ka teadusasutuste osalusel. Konverents toimub 20.-21. aprillil 2016 Tartus, Eesti Maaülikoolis. Sel aastal on fookuses keskkonnanutikas põllumajandus, täpsemalt arutatakse, kuidas üha karmistuvate keskkonnanõuete tingimustes tagada põllumajandustegevuse efektiivsus, jätkusuutlikkus ja kasumlikkus. Konverentsile registreerumise tähtaeg on 5. aprill.

NPK vestlusõhtu: 05.04.2016 - Pille-Riin Reinaus

Noorte Põllumeeste Klubi (NPK) selle kevade esimene vestlusõhtu toimub 5. aprillil (teisipäeval) kell 18.30 Baeri majas (Veski 4). Sellel korral vestlusõhtu külaliseks inimene endi seast. NPK liige Pille-Riin Reinaus räägib, kuidas ta sattus põllumajandusse, miks ta masinad valis ning kuidas on lood kündmisega. Mitteliikmetele on osalustasu 1 €, klubi liikmetele on üritus tasuta.

Teadusseminar 1. aprillil kell 10.00: Väetise liigi mõju antibiootikumi resistentsusgeenide arvukusele rohumaa mullas

Reedel 1. aprillil algusega kell 10.00 toimub Kreutzwaldi 5 ruumis 2C27 taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonna ning Mullateaduse ja agrokeemia osakonna ühine teadusseminar. Doktorant Mailiis Tampere teeb ettekande "Väetise liigi mõju antibiootikumi resistentsusgeenide arvukusele rohumaa mullas“. Kõik huvilised on oodatud!Kui soovite siin PKI lehel instituudiga seotud tegemisi ja sündmusi uudisnupuna kajastada, siis edastage info meiliaadressile janar.raetemu.ee


 

EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Fr. R. Kreutzwaldi 5, Tartu 51014  
e-post: alvi.roigasemu.ee, tel: (+372) 731 3820, fax: (+372) 731 3988 WebMaster