Sündmused

Kõik sündmused

Marten Madissoo  filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruum B136

Marko Tederi  filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Metsamaja (Kreutzwaldi 5) ruum 1A5

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut (PKI) alustas tegevust 1. jaanuaril 2005, olles üks viiest ümberkorralduste käigus (Eesti Põllumajandusülikooli restruktureerimine Eesti Maaülikooliks) ülikoolis loodud instituudist. PKI on varasemate Eesti Põllumajandusülikooli Agronoomiateaduskonna, Eksperimentaalbioloogia Instituudi, Keskkonnakaitse Instituudi, Polli Aianduse Instituudi, Zooloogia ja Botaanika Instituudi ja Taimebiotehnoloogia Uurimiskeskuse EVIKA tegevuse jätkaja. Instituudi praegune struktuur:

• Polli Aiandusuuringute Keskus 
• Limnoloogiakeskus 
• Rõhu katsejaam 
• Aianduse osakond 
• Botaanika osakond

• Keskkonnakaitse osakond 
• Maastikuarhitektuuri osakond 
• Maastikukorralduse ja loodushoiu osakond
• Mullateaduse ja agrokeemia osakond 
• Mükoloogia osakond 

• Taimefüsioloogia osakond
• Taimekaitse osakond
• Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond
• Zooloogia osakond