Sündmused

dets
K
02
2015
Konkursi „Väntame kilomeetreid!“ lõpuüritus ja reisilood Ehh, Uhhuuduurilt
Kreutzwaldi 1a (maaülikooli peahoone) - aula
dets
R
04
2015
VI mullapäev
Peahoone (Kreutzwaldi 1a) aula
dets
R
04
2015
Berit Teini filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine
Tartu, Kreutzwaldi 5-2A1
teatmik

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut (PKI) alustas tegevust 1. jaanuaril 2005, olles üks viiest ümberkorralduste käigus (Eesti Põllumajandusülikooli restruktureerimine Eesti Maaülikooliks) ülikoolis loodud instituudist.

PKI on varasemate Eesti Põllumajandusülikooli Agronoomiateaduskonna, Eksperimentaalbioloogia Instituudi, Keskkonnakaitse Instituudi, Polli Aianduse Instituudi, Zooloogia ja Botaanika Instituudi ja Taimebiotehnoloogia Uurimiskeskuse EVIKA tegevuse jätkaja.

Instituudi praegune struktuur:  Polli Aiandusuuringute Keskus;  Limnoloogiakeskus;  Rõhu katsejaam;  Aianduse osakond;  Botaanika osakond;   Keskkonnakaitse osakond;  Maastikuarhitektuuri osakond;  Maastikukorralduse ja loodushoiu osakond;  Mullateaduse ja agrokeemia osakond;  Mükoloogia osakond;  Taimefüsioloogia osakond;   Taimekaitse osakond;  Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond;   Zooloogia osakondViimased uudised

Avalik loeng: Paul Struiki - Climate change and agriculture: plant responses and adaptation to changes in light, temperature and CO2

4.detsembril algusega 8.45 toimub Kreutzwaldi 5 ruumis D239 prof. dr Paul Struiki (Wageningen UR, Centre for Crop Systems Analysis) loeng teemal “Climate change and agriculture: plant responses and adaptation to changes in light, temperature and CO2”. Kõik huvilised on oodatud kuulama.

Doktoritöö eelkaitsmine 02.12.2015 - Diego Sanches De Cima

2. detsembril, 2015 algusega kell 14.15 ruumis D114 (Kreutzwaldi 5) tuleb eelkaitsmisele põllumajanduse õppekava doktorant Diego Sanchez de Cima doktoritöö teemal “Soil properties affected by different farming management”. Doktoritöö juhendajad on dots. Endla Reintam ja prof. Anne Luik. Kõik huvilised on oodatud.

Kuues mullapäev paneb punkti käesolevale rahvusvahelisele mulla-aastale

Antud konverents püüab ühendada teoreetikud ja praktikud, professionaalid ja amatöörid, humaniora et realia. Rahvusvahelise Mulla-aasta jooksul on Eesti Mullateaduse Selts ning Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakond püüdnud tutvustada antud valdkonnaga seonduvat võimalikult laiale ringkonnale ning juhtida tähelepanu muldade kaitsmise vajadusele. Konverentsil vaatame tagasi möödunud aasta saavutustele ja seame sihte tuleviku jaoks. Rakendusteadust väärtustavale ülikoolile omaselt on meie eesmärgiks õppe- ning uurimustöö viljade viimine akadeemilisest sfäärist tõelisesse maailma, kus neist võrsuks kasu võimalikult laiale ringile. Ometi ei saa mulda vaadata pelgalt kui tootmise sisendit, vaid sellel on ka sügav kultuurilooline ja esteetiline sisu. Lisaks ettekannetele ja avalikele loengutele on konverentsi käigus võimalik osaleda mitmesugustes töötubades, kus tegevust leiab nii noor kui vana. Olgu eesmärgiks mulla füüsikaliste ning keemiliste parameetrite määramine või kunstiteoste valmistamine – igaüks saab sõna otseses mõttes käed mullaseks teha. Osavõtt on tasuta, kuid palume end aegsalt registreerida aadressil: http://pk.emu.ee/struktuur/muld/mullapaev/vi-mullapaev/​

Väitekirja kaitsmine: Berit Tein - Viljelussüsteemide mõju kartuli mugulasaagile ja kvaliteedile

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Berit Teini väitekiri "Viljelussüsteemide mõju kartuli mugulasaagile ja kvaliteedile. The effect of farming systems on potato tuber yield and quality"  filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub reedel 04.12.2015 kell 11.15 Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1.

NPK vestlusõhtu 24.11.2015 - Urmas Kruuse

Noorte Põllumeeste Klubi (NPK) järgmine vestlusõhtu toimub 24. novembril kell 18.00 Baeri majas (Veski 4). Sellel korral külastab klubi vestlusõhtut maaeluminister Urmas Kruuse. Jututeemadeks on uus maaelu arengukava (MAK), Eesti põllumajandussektori väljavaated tuleviku osas, noored ja nende seotus maaeluga. LIsaks kohapeal lisanduvad ja tõstatuvad teemad. Pakutakse teed, kohvi ja suupisteid. Mitteliikmetele on teerahaks 1 €, klubi liikmetele on üritus tasuta.

EMÜ Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts kutsub ekskursioonile Viljandimaale

Eest Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts (KÜS) kutsub Viljandimaa ekskursioonile, mis toimub reedel 20. novembril 2015. Külastatakse  Pajumäe talu, EMÜ ​Polli Aiandusuuringute Keskust, Murese lambakasvatustalu ja AS-i Toom Tekstiil. Osavõtutasu on 4 eurot (sisaldab lõunasööki). Lisatud ajakava ja registreerumise info.

Põllumajandus ja keskkonnainstituudi osakonnad pälvisid tunnustust

6. novembril toimunud Eesti Maaülikooli akadeemilisel aktusel kuulutati välja Eesti Maaülikooli Aasta Tegu 2015, mille laureaadiks tunnistati SMEAR Estonia jaam. Projekti koordinaatoriks on Taimefüsioloogia osakonna vanemteadur Steffen Manfred Noe.
Teaduse populariseerimise auhinna I preemia pälvis mullateaduse valdkonna populariseerimise eest Mullateaduse ja agrokeemia osakonna kollektiiv professor Alar Astoveri juhtimisel. Teaduse populariseerimise auhinna II preemia pälvis Limnoloogiakeskuse vanemteadur Arvo Tuvikene kalade käitumist, kalade füsioloogiat ja vee reostust käsitleva populaarteadusliku tegevuse eest.
Ülikoolisisese koostööprojekti auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt „Pestitsiidide esinemine Eesti põllumajandusmaastikes asuvatelt korjealadelt korjatud mees ja suiras: mõju meemesilastele“. Projektijuhid: professor Haldja Viinalass ja teadur Reet Karise. Ülikoolisisesed partnerid: Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Taimekaitse osakond (teadur Reet Karise, professor Marika Mänd); Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond (teadur Indrek Keres); Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi Loomageneetika ja tõuaretuse osakond (professor Haldja Viinalass, doktorant Priit Pihlik); üliõpilased Risto Raimets, Kristin Pannerlein, Heili Kaasiku, Riin Muljar, Kaisa Talimaa. Projekti oli kaasatud mitmeid välispartnereid ja kutseliite.

Põllumajandus ja keskkonnainstituudi doktorantide aastakonverents 19.11.2015

Eesti Maaülikooli põllumajanduse ja keskkonnainstituudi doktorantide aastakonverents toimub 19. novembril 2015 Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a). Peaesinejaks on PKI maastikuökoloogia professor Robert Gerald Henry Bunce. Doktorantide ettekannete pikkuseks on 15 minuti ja lisaks 5 minutit küsimustele vastamiseks. Palume ettenähtud ajalimiidist kinni pidada. Lisaks suulistele ettekannetele on oodatud doktorantide stendiettekanded (sobivad ka varem teistel konverentsidel esitatud). Palume konverentsist osavõtuks registreerida ja stendettekandest teatada Registreerimisvormi vahendusel (registreerimine suletakse kolmapäeval, 18. novembril, kell 16.00). Lisatud päevakava.

Eesti sisevete suurselgrootute määraja esitlus

Esmaspäeval, 16. novembril, kell 16.00 esitletakse Võrtsjärve ääres Vehendi külas Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuses Eesti sisevete suurselgrootute määrajat, mille autoriks on põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur Henn Timm.

PKI tudengid loovad Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskusesse Tervendava aia

27. oktoobril kirjutasid Eesti Maaülikool ja Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus alla koostöölepingule, mille eesmärgiks on rajada poolte koostöös Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskuse Tervendav aed. Aed rajatakse keskuses viibivate klientide ravi toetamiseks tööteraapia vormis ja maaülikooli tudengitele praktikavõimaluse pakkumiseks ning teadustöö läbiviimiseks.

PKI teadlased: Võrtsjärve madal veetase ohustab järve elustikku ning on majanduslikult kulukas

Viimastel aastatel on Võrtsjärvel sisuliselt ära jäänud kevadine suurvesi, mistõttu on suvise, põhiliselt aurumisest tingitud languse tõttu ka sügisene veetase järves jäänud väga madalaks. Madal veetase avaldab Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadlaste hinnangul aga olulist mõju järve elustikule, samuti piirkonna majandusele. 

70 aastat teadustööd Pollis

23. oktoobril kell 12 tähistatakse Viljandimaal Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuse Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuses ümmargust tähtpäeva - täitub 70 aastat kestvat teadustööd Pollis. Teemaks on Polli arengud puuvilja- ja marjakultuuride sordiaretusest kõrgtehnoloogilise väärindamiseni. Peale ettekandeid ja sõnavõtte tutvutakse keskuse üksustega ning kell 16 algab meelelahutuslik osa. Huvilistele on tellitud buss, mis väljub EMÜ spordihoone (Kreutzwaldi 3) parklast kell 10.15 ja sõidab Pollist tagasi Tartusse kell 17.00. Osalemisest, sõnavõtusoovist ja bussisoovist palutakse teatada hiljemalt 19. oktoobriks aadressil polliemu.ee Lisainfo telefonil 5054109 

EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Fr. R. Kreutzwaldi 5, Tartu 51014  
e-post: alvi.roigasemu.ee, tel: (+372) 731 3820, fax: (+372) 731 3988 WebMaster