Sündmused

juun
K
10
2015
Tehnikainstituudi ja Tartu Tehnikakolledži lõpuaktus
Peahoone (Kreutzwaldi 1a) aula
juun
R
12
2015
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lõpuaktus
Peahoone (Kreutzwaldi 1a) aula
juun
E
15
2015
Regino Kase väitekirja kaitsmine
Kreutzwaldi 5 ruum 2A1
juun
K
17
2015
Metsandus- ja maaehitusinstituudi lõpuaktus: bakalaureuseõpe
Peahoone (Kreutzwaldi 1a) aula
teatmik

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut (PKI) alustas tegevust 1. jaanuaril 2005, olles üks viiest ümberkorralduste käigus (Eesti Põllumajandusülikooli restruktureerimine Eesti Maaülikooliks) ülikoolis loodud instituudist.

PKI on varasemate Eesti Põllumajandusülikooli Agronoomiateaduskonna, Eksperimentaalbioloogia Instituudi, Keskkonnakaitse Instituudi, Polli Aianduse Instituudi, Zooloogia ja Botaanika Instituudi ja Taimebiotehnoloogia Uurimiskeskuse EVIKA tegevuse jätkaja.

Instituudi praegune struktuur:  Polli Aiandusuuringute Keskus;  Limnoloogiakeskus;  Rõhu katsejaam;  Aianduse osakond;  Botaanika osakond;   Keskkonnakaitse osakond;  Maastikuarhitektuuri osakond;  Maastikukorralduse ja loodushoiu osakond;  Mullateaduse ja agrokeemia osakond;  Mükoloogia osakond;  Taimefüsioloogia osakond;   Taimekaitse osakond;  Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond;   Zooloogia osakondViimased uudised

Gentis otsiti ühiskondlikele probleemidele looduspõhiseid lahendusi

19.-20. mail toimus Belgias Gentis ALTER-Net (Europe’s Ecosystem Research Network) konverents, kus otsiti looduspõhiseid lahendusi („nature-based solutions“) erinevatele ühiskondlikele probleemidele. Konverentsi üks korraldajatest oli Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

Kliimakohanemine põllumajanduses eeldab senisest tihedamat koostööd ettevõtjate ja teadlaste vahel (projekt BioClim)

Kuidas mõjutab tuleviku kliima Eesti põllumajandust, sh taime- ja loomakasvatust? Kas mõjud on pigem negatiivseid või on ka reaalseid väljavaateid, kuidas põllumajandus võiks muutuvast kliimast kasu lõigata? BioClim-projektis toimus hiljuti asjaosaliste seminar, milles kohtusid teadlased ja erinevate osapoolte esindajad põllumajandussektorist. Koos arutati kliimamuutuste mõjusid põllumajandussektorile ning võimalusi mõjudega kohanemiseks. Kuivõrd toidutootmine on üks toidujulgeoleku aluseid ja üks EMÜ prioriteete, siis on see ka projektis keskne teema.

Mahestipendium 2015

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2015. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde ja artiklite premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 150 euroga, parimat magistritööd 200 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 300 euroga. EMÜ üliõpilase ja/või töötaja parima eestikeelse populaarteadusliku artikli preemiaks on 100 eurot.

Eesti Maaülikool kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli hulka

Rahvusvahelise konsultatsioonifirma Quacquarelli Symonds (QS) edetabelis „QS World University Rankings by Subject 2015“ jõudis Eesti Maaülikool põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli hulka, olles 51.-100. kohal.

Väitekirja kaitsmine: Kadri Kask - Mustlaik-apollo [Parnassius mnemosyne (L.)] levik ja elupaiga eelistused Eestis

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kadri Kase väitekiri "Mustlaik-apollo [Parnassius mnemosyne (L.)] levik ja elupaiga eelistused Eestis. Distribution and habitat preferences of Clouded Apollo butterfly [Parnassius mnemosyne (L.)] in Estonia" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub teisipäeval 12.05.2015 kell 11.15 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1.

Agroforum Mare Balticum 2015 ettekannete slaidid ja videosalvestused nüüd kättesaadavad

14.-16. aprillil Eesti Maaülikoolis toimunud rahvusvahelise põllumajandusfoorumi "Agroforum Mare Balticum 2015" ettekannete slaidid ja videosalvestused on nüüd huvilistele kättesaadavad.

Agronomy Research selle aasta numbrid 1-4

Ajakirja Agronomy Research 2015 numbrite 1-4 artiklid on nüüd ajakirja kodulehel kõigile huvilistele kättesaadavad: agronomy.emu.ee

COST seminar “Opportunities for using biochar in synergy with peat as constituents of growing media”

5.–6. mai toimub Dorpati konverentsikeskuses COST võrgustiku seminar “Opportunities for using biochar in synergy with peat as constituents of growing media”. Seminaril arutlevad 11 riigi teadlased turba ja biosöe kooskasutamise võimaluste üle kasvusubstraatides. Antakse ülevaade biosöe kui kasvusubstraatide potentsiaalse lisaaine uuringute hetkeseisust. Seminari korraldab Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös COST programmi tegevusega „Biochar as option for sustainable resource management“.

E-CLIC projekti konverents Euroopa maastikukonventsiooni teemadel:  "Landscape of possibilities" 7. - 8. mai 2015 Tartus

EMÜ PKI Maastikuarhitektuuri osakond korraldab koostöös E-CLIC projekti partneritega 7. - 8. mail EMÜ peahoone aulas kahepäevase rahvusvahelise konverentsi "Landscape of possibilities". Ürituse peamiseks eesmärgiks on Euroopa maastikukonventsiooni tutvustamine ja populariseerimine. Konverentsi raames tutvustatakse E-CLIC projkti raames toimunud erinevate konkurssite tulemusi ja osalejaid ning korraldatakse vatavateemalisi töötübasid. Lisatud konverentsi programm.

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi juubelikonverents „Energiatõhus maamajandus“

Kolmapäeval, 29. aprillil algusega kell 9.30 toimub Tehnikamajas (Fr.R. Kreutzwaldi 56) Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi 95. aastapäevale pühendatud teaduskonverents „Energiatõhus maamajandus“. Professor Andres Annuk kõneleb integreeritud hajaenergeetikast, professor Peeter Muiste räägib metsast kui energiast ning dotsent Allan Kaasik bioenergiast loomakasvatuses. Konverentsi täpne päevakava on näha seltsi kodulehel. Konverentsi järel toimub seltsi aastakoosolek.

Veekonverents Maaülikooli Limnoloogiakeskuses 28. aprillil 2015

Eesti Maaülikool ja Keskkonnaministeerium korraldavad 28. aprillil 2015 Võrtsjärve Limnoloogiakeskuse järvemuuseumis konverentsi „Eesti veeteaduse horisondid“. Veepäev toimub Euroopa teaduse ühisprogrammeerimise algatuse (JPI) Vesi raames. Eesmärgiks on kokku tuua Eesti veeteadlased ning arutada, millised on uued suunad veeteaduses ning kuidas saaksid Eesti teadlased JPI Vee ja Horisont 2020 teadusprogrammide täitmises kaasa lüüa. 19 noort rahvusvahelise tasemega veeteadlast Eesti Maaülikoolist, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tartu Ülikoolist annavad ülevaate Eestis tehtava veeteaduse läbimurdelistest uuringutest, mis võiksid olla konkurentsivõimelised Euroopa teadust rahastavates programmides. Käsitletav lai teemadering hõlmab mere ja sisevete uuringute füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi ja rakenduslikke aspekte ning modelleerimist. Lisatud kava 

EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Kreutzwaldi 5, Tartu 51014  
e-post: alvi.roigasemu.ee, tel: (+372) 731 3820, fax: (+372) 731 3988 WebMaster