NB!

Piiramaks ja ennetamaks COVID-19 levikut, jäävad Eesti Maaülikooli õppehooned
(sh Kreutzwaldi 5) suletuks ka peale riikliku eriolukorra lõppu 18. mail. 

Uksed on lukus, sissepääs on võimalik vaid vastavate õigustega uksekaartidega töötajatele 

(seega tuleks väljastpoolt maja tulles kõik isiklikud kokkusaamised eelnevalt personaalselt kokku leppida​). 

Kohustuslik on üldiste hügieeninõuete ja inimestevahelise 2-meetri vahemaa reegli järgimine.

 

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut (PKI) alustas tegevust 1. jaanuaril 2005, olles üks viiest ümberkorralduste käigus (EPMÜ restruktureerimine Eesti Maaülikooliks) ülikoolis loodud instituudist. PKI on varasemate Eesti Põllumajandusülikooli Agronoomiateaduskonna, Eksperimentaalbioloogia Instituudi, Keskkonnakaitse Instituudi, Polli Aianduse Instituudi, Zooloogia ja Botaanika Instituudi ja Taimebiotehnoloogia Uurimiskeskuse EVIKA tegevuse jätkaja. 2017. aasta septembris jõustus Eesti Maaülikoolis struktuurireform, millega likvideeriti senised osakonnad ja moodustati õppetoolid. Põllumajandus- ja keskkonnainstituudis on nüüd 8 õppetooli, eraldiseisvate üsustena kuuluvad PKI koosseisu Polli aiandusuuringute keskus ja Rõhu katsejaam.


        


Viimased uudised

veel uudiseid
tarkustoidabconference