Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine

Lugupeetud üliõpilased!

 

Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine või mittevaktsineerimine enne suvist praktikat jääb üliõpilase enda otsustada. Ülikool ei võta vastutust üliõpilase võimaliku haigestumise korral.

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut kompenseerib 2017.a. vaktsineerimise 50% ulatuses juhul, kui üliõpilane esitab õppekorraldusspetsialistile sellekohase avalduse (vt. fail 'Avaldus') koos kuludokumendiga.

 

Aianduse, Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise ning Loodusturismi erialade Ettevõttepraktika:

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi põllu-ja maamajanduslike erialade (aiandus, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, loodusturism) õppekava ühe osana on teise õppeaasta üliõpilastele ette nähtud ettevõttepraktika, mis toimub ajavahemikul 16. juuni kuni 31. august. Praktika kestus on 6 nädalat ehk 30 tööpäeva.

Ettevõttepraktika peamiseks eesmärgiks on teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja arendamine töökogemuse kaudu põllumajanduslikus tootmisettevõttes või teadusasutuses, kus on ka nn tootmisosakond. Praktika käigus peab üliõpilane omandama nii praktilise töö kui ka tööde organiseerimise kogemusi valitud erialal. Praktika korraldamiseks ja selle sihipärase käigu tagamiseks määratakse igale üliõpilasele nii ülikoolipoolne kui ka ettevõttepoolne juhendaja.

Ettevõttepraktika läbimiseks valib üliõpilane kooskõlastatult ülikoolipoolse juhendajaga põllumajanduslike ettevõtete nimekirjast endale sobiva ettevõtte. Vastav nimekiri on esitatud antud juhendi lõpus, kusjuures nimekirja saab täiendada


Praktika käigus peab üliõpilane:

  • tutvuma ettevõtte kõigi suundadega;
  • tudengit peab kaasama võimalikult kõigis tootmistsükli osades;
  • tutvuma võimalusel ettevõtte raamatupidamisega;
  • täitma katsepraktika päevikut regulaarselt

 

Ettevõttepraktika dokumendid on kättesaadavad õppeinfosüsteemist.