Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool

In English

Õppetooli juht: Professor Kalle Olli, Kreutzwaldi 5 ruum D141
 tel. (+372) 5056239, e-post: kalle.olli@emu.ee

Sekretär: Kristiina Zirk, tel. (+372) 7313 571, e-post: kristiina.zirk@emu.ee

Võrtsjärve Õppekeskus

 

Postiaadress: 
Eesti Maaülikool
Põllumajandus-ja keskkonnainstituut
51014 Tartu, Kreutzwaldi 5

või

Limnoloogiakeskus
61117 Rannu vald
Tartumaa


Struktuuriüksuse ajalugu algab aastast 1954, kui Võrtsjärve idakaldale, tühja Petseri tallu, rajati Teaduste Akadeemia väike välibaas, mis kandis kuni 2005. aasta alguseni Võrtsjärve limnoloogiajaama nime. Asutuse missiooniks on Eesti siseveekogude elu ja tervise eest seismine, et nad säiliksid heas seisundis ka tulevaste põlvede jaoks. 2001. aastal avati EPMÜ-s rakendushüdrobioloogia õppetool, mille põhibaasiks oli Limnoloogiakeskus. Alates 01.09.2017 on PKI koosseisu kuuluva struktuuriüksuse nimeks Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool. Eraldi allüksusena kuulub õppetooli koossesu ka Võrtsjärve õppekeskus.
Hüdrobioloogia  ja kalanduse õppetoolis tehakse fundamentaal- ja rakendusuuringuid, õpetatakse üliõpilasi ning juhendatakse kraadiõppureid. Tuleviku suund on suuremale avatusele ja integreeritusele kohaliku elu teiste valdkondadega, mida näitab ka järvemuuseumi rajamine ja loodushariduslike programmide osatähtsuse suurenemine õppetooli igapäevaelus.

 

Uus uurimislaev "Lota" ja endine uurimisalus "Bioloog"