Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnaistituudi õppekavad, kuhu on võimalik sellel aastal õppima asuda:

 

Bakalaureuseõppe õppekavad: 
(päevaõpe)
Magistriõppe õppekavad 
(päevaõpe):
Magistriõppe õppekavad
(sessioonõpe):
• Aiandus • Keskkonnakorraldus ja -poliitika • Aiandus
• Kalandus ja vesiviljelus • Maastikuarhitektuur (eestikeelne) • Kalandus ja rakendusökoloogia
• Keskkonnakaitse • Maastikuarhitektuur (inglisekeelne) • Keskkonnakorraldus ja -poliitika
• Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus • Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine • Loodusturism
• Loodusturism     
• Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine    
• Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia     


Eesti Maaülikooli ametlik sisseastumisinfo: http://www.emu.ee/sisseastujale/
• Bakalaureuseõpe   • Magistriõpe    • Sessioonõpe   • Doktoriõpe 

Instituudi õppedirektor: Katrin Jõgar
Fr.R. Kreutzwaldi 5, D198 (Metsamaja uus korpus)

Tel. (+372) 731 3534
e-post: katrin.jogar@emu.ee


Õppekorralduse spetsialist: Maire Vatsar
Tel: (+372) 731 3886; 525 9565
e-post: maire.vatsar@emu.ee
Kreutzwaldi 5-D179
- Loodusturism
- Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine
- Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia
- Kalandus ja vesiviljelus
- PKI ERASMUS koordinaator


Õppekorralduse spetsialist: Lagle Lõhmus
Tel: (+372) 731 3533; 508 1787
e-post: lagle.lohmus@emu.ee
Kreutzwaldi 5-D179
- Aiandus
- Maastikuarhitektuur
- Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus

- Maastikukaitse ja -hooldus
- Keskkonnakaitse

- Keskkonnakorraldus ja -poliitika
- Linna- ja tööstusmaastike korraldus