Õpirände võimalused

Õpirände võimalused IntASEK projekti raames

 

IntASEK projekti partnerid soovivad suurendada õpirände kaudu tudengite liikuvust projektis osalevate institutsioonide vahel ning võimaldada haridus-, teadus-, ja kultuurivahetust osalejate riikide vahel.

Iga-aastase suvekooli “Muld & Vesi” korraldamisega on tudengitel võimalus võtta 14-päevane kursus ühes partnerriigis. Kõigil partneritel on sõlmitud Erasmus+ õpirände lepingud omavahel. Erasmus+ programmiga saavad tudengid minna välismaale 3-12 kuuks igas semestris (bakalaureus ja magister) või 3-24 kuuks koos riigieksamitega.

 

Erasmusega õppima

 

Tudengitel on võimalus õppida välismaal 3-12 kuud.

Allpool on toodud õpirändega seotud olulised kuupäevad partnerülikoolides:

 

Semestri kuupäevad*

Kandideerimise kuupäevad

Avalduse esitamise kuupäevad

Sügissemester

Kevadsemester

Sügissemester

Kevadsemester

Sügissemester

Kevadsemester

Eesti Maaülikool

Septembri algus-jaanuari lõpp

Veebruar-juuni

15. aprill

15. november

1. mai

1. detsember

Lõuna-Boheemia Ülikool

Septembri lõpp-jaanuari keskpaik

Veebruari keskpaik-mai lõpuni

31. mai

30. november

15. juuni

15. detsember

Aix-Marseille Ülikool

Septembri keskpaik-jaanuari keskpaik

Jaanuari keskpaik-juuni keskpaik

15.mai

15. november

31. mai

31. november

Ulmi Ülikool

Oktoobri keskpaik-veebruari keskpaik

Aprilli keskpaik-juuli keskpaik

30.aprill

30. oktoober

15. mai

15. november

*Semestri lõpus võivad olla eksamid ning osad kursused võivad toimuda ainult ühel semestril aastas.

 

Kursused vahetusüliõpilastele:

Eesti Maaülikool pakub kursuseid inglise keeles vahetusõpilastele.

Lõuna-Boheemia Ülikoolis on mitmed kursused inglise keeles. Lektoriga kokkuleppel on võimalik läbi viia enamik kursuseid inglise keeles.

Aix-Marseille ülikoolis Prantsusmaal on kursused prantsuse keeles nii bakalaureuse kui ka magistriastmes.

Ulmi Ülikoolis Saksamaal on inglise keelne magistriprogramm. Bakalaureuse astmes on õpe saksa keeles.

 

Erasmusega praktikale

 

Tudengid saavad praktikal olla 2-12 kuud õpingute ajal või äsjalõpetanutena. Praktika sooritamisega on ühtlasi ka võimalik koguda andmeid bakalaureuse või magistritöö kirjutamiseks.  

Kõikidel partnerülikoolidel on Erasmus+ õpirände lepingud ja ainult CNRS-il ei ole Erasmus+ programmi kaudu õpirände võimalust.

 

Praktikavõimaluste kohta on võimalik leida lisainformatsiooni vajutades huvipakkuva institutsiooni nimetusel:

 

Lisainformatsioon

Rohkem informatsiooni õpirände võimaluste kohta on võimalik leida IntASEK projekti partnerülikoolide kodulehtedelt: