Ulmi Ülikooli süstemaatilise botaanika ja ökoloogia instituut

Instituudi peamisteks uurimisvaldkondadeks on taimede ökofüsioloogia ja ökosüsteemide dünaamika ning samuti ka ökoloogiliste protsesside rakendamine. Prof. Marian Kazda uurimisgrupp keskendub märgalade ja taime-mulla vaheliste suhete uurimisele. Täpsemalt uurivad nad hapniku käivet märgala taimede juuresüsteemis ning kasutavad optilisi andureid ökoloogilistele küsimusele vastamiseks. Samuti uurivad nad põllumajanduse kõrvalsaadustest biogaasi tootmist ning  kergesti lagunevatest süsivesinikest biogaasi tootmist. Eelnimetatud uurimustööd viiakse läbi koostöös Ulmi Ülikooli mikrobioloogia ja biotehnoloogia instituudiga.

Prof. Steven Janseni uurimisgrupp keskendub puude juhtkudede funktsionaalsetele omadustele ning nende tähtsusele seoses põuakindluse ja hüdrauliliste omadustega. Mõlemad uurimisrühmad pooldavad rahvusvahelist koostööd erinevate riikidega. Lisaks sellele ootavad nad motiveeritud tudengeid ja teadureid, et lüüa kaasa nende töögruppides. Võta ühendust, et saada rohkem informatsiooni eelnimetatud teemade, käimasolevate uurimistegevuste ja diplomitöö kirjutamise võimaluste kohta.

 

Marian Kazda on  taimeökoloogia professor süstemaatilise botaanika ja ökoloogia instituudis Ulmi Ülikoolis Saksamaal. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on taimede ökoloogia ja märgalad. Teemad keskenduvad jätkusuutlikkusele, taastuvenergiale ja biogaasi tootmise nõudlusele. Hetkel on tema uurimistööde teemadeks märgalade ökoloogia, märgalade kasvuhoonegaaside emissioon, metaani tootmine ja substraadi rikastumine hapnikuga ning mikrobioloogiline ökoloogia biogaasi tootmisel erinevatest lähtematerjalidest.

Võtmesõnad: ökoloogia ja jätkusuutlik areng, taimede ökoloogia, taimekasvatustoodang, taastuvenergia

CV: Prof. Dr. Marian Kazda

Email: marian.kazda@uni-ulm.de

**+49731-50-23300 

 

Lisaküsimuste korral võtke ühendust Prof. Dr. Marian Kazdaga.