Aix-Marseille Ülikool ja Prantsusmaa Riiklik Teadusuuringute Keskus (CNRS)

Aix –Marseille Ülikool – Universumi Teaduste Observatoorium

 

Bioloogilise mitmekesisuse ning mere- ja mandriökoloogia Vahemere instituut (IMBE) analüüsib mere ja mandriala bioloogilisi süsteeme, sh bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemide funktsioneerimist. Nende teadustöö eesmärgiks on parandada looduslike ressursside säilitamist ja majandamist kliimamuutuste tingimustes.

Uurimisgrupp „Mitmekesisus ja Funktsioneerimine: Molekulidest Ökosüsteemideni“ uurib keskkonnamuutuste mõju Vahemere piirkonna bioloogilisele mitmekesisusele bioloogilise integratsiooni erinevatel tasemetel: molekulidele (näiteks toiteelemendid, primaarsed ja sekundaarsed metaboliidid), organismidele (taimed, selgrootud, mikroorganismid), populatsioonidele ja ökosüsteemidele. Eesmärgiks on mõista ja prognoosida bioloogilisi stressivastuseid, mis tulenevad klimaatilistest muutustest ja/või looduslike alade kasutusele võtmisest (maakasutusmuutus, kliimamuutused, saastamine, inimtegevuse poolt mõjutatud rannikualad).

Meie meeskond uurib organismide, populatsioonide ja ökosüsteemide reageerimist stressile ja muudele häirivatele teguritele. Tegeletakse paljunemise, kasvu, fenoloogia, primaarse ja sekundaarse metabolismi, individuaalse ja ökosüsteemi tulemuslikkuse informatsiooni uurimisega.

Meie ökosüsteemi mudelitel on kõrge bioloogiline mitmekesisus ja/või maastiku mitmekesisus, kus esinevad paljud biootilised suhted: männi- ja tammemetsad, gariigid, korallrahud, poolpimedad merekoopad. Toetume integreeritud observatsiooni süsteemidele nagu näiteks O3HP, CLIMED platvormile, Prado kunstlikele karidele ja veealustele koobastele.

 

Meie kolm peamist uurimiseesmärki on:

  • Kirjeldada bioloogilise mitmekesisuse komponente (liikide, metaboolset ja geneetilist mitmekesisust);
  • Keskkonnamuutustega kohanemise mõistmine läbi keemilise ökoloogia (metaboloomika, keemilised suhted ja allelopaatia);
  • Uurida bioloogilise mitmekesisuse rolli ökosüsteemide toimimisel osade võtmeprotsesside kaudu, nagu näiteks orgaanilise aine kasutamine või taaskasutamine.

 

Catherine Fernandez on professor Aix-Marseille Ülikoolis Prantsusmaal. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on funktsionaalne ja keemiline ökoloogia. Ta uurib organismide vahelisi suhteid ja nende keskkonda. Tema uurimistegevuse eesmärgiks on mõista taimedele omaste metaboliitide rolli ökosüsteemide funktsioneerimises ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamises.

Võtmesõnad: funktsionaalne ökoloogia, keemiline ökoloogia, Vahemeremaade ökosüsteemid, allelopaatia, lagunemise protsess, lenduvad orgaanilised ühendid

CV: https://www.imbe.fr/catherine-fernandez.html

 

Virginie Baldy on ökoloog ja professor Aix-Marseille Ülikoolis Prantsusmaal. Tema uurimisvaldkonnaks on kliimamuutuste tingimustes bioloogilise mitmekesisuse ja selle funktsionaalsuse vaheliste suhete uurimine Vahemeremaade ökosüsteemides. Ta tegeleb taimede varise ja seda mõjutavate faktorite, eriti taimede bioloogilise mitmekesisuse ja mullaorganismide uurimisega. Eeltoodud teemadega tegeleb ta keemilise ökoloogia vaatenurgast.

Võtmesõnad: funktsionaalne ökoloogia, vahemere ökosüsteemid, lagunemise protsess, mulla bioloogiline mitmekesisus

CV: https://www.imbe.fr/virginie-baldy.html

 

Prantsusmaa Riiklik Teadusuuringute Keskus (CNRS)

 

Riiklik Teadusuuringute Keskus Prantsusmaal on avalik organisatsioon Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutusalas. CNRS on üks suurimaid fundamentaalteaduste organisatsioone Euroopas. Riikliku Teadusuuringute keskuse uurimisvaldkondadeks on: humanitaar- ja sotsiaalteadused, bioloogia, tuuma- ja osakeste füüsika, informaatika, füüsika, keemia, loodusteadused, astronoomia, ökoloogia ja keskkond (lisainfo on leitav siit).

Prantsusmaa Riikliku Teadusuuringute Keskuse eesmärgiks on hinnata ja viia läbi uuringuid, mis suurendavad teadmistepagasit ja tuua kokku sotsiaalsed, kultuurilised ja majanduslikud hüved ühiskonna jaoks, ning anda panus teadustöö tulemuste levitamisele ja rakendamisele. Lisaks tahab CNRS toetada teadustöö arenemist ja osaleda riiklikus ja rahvusvahelise teaduskeskkonna analüüsis, et välja töötada riiklik strateegia.

CNRS edendab koostööd erinevatest valdkondadest spetsialistide vahel, eriti ülikoolide vahel. Sellega seoses luuakse uusi uurimisvaldkondi, et vastata sotsiaalsetele ja majanduslikele vajadustele.

Dr. Ilja M. Reiter

E-mail: ilja.reiter@web.de

Lisaküsimuste korral võtke ühendust Virginie Baldiga.