Projektid

HETKEL TÖÖS OLEVAD PROJEKTID:

 

ERASMUS+ projekt: Improving baseline knowledge among tourism stakeholders in Protected Nature Areas for more sustainable tourism in Nordic – Baltic region (KnowNature)

SAGRIS projekt "Enhancement of Postgraduate Studies on Sustainable Agriculture and Future Farming Systems"

LIFE NAT/EE/001006 projekt LIFE CONNECTING MEADOWS

Horizon2020 projekt AGROMIX

RuralCOM

 


LÕPPENUD PROJEKTID:

Interreg projekt "Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle destinations"

KIK projekt Rahvusvahelise kesktalvise veelindude loenduse andmete digitaliseerimine ja korrastamine (01.07.2021 - 01.03.2023)

"Rekreatiivsete, sportlike ja turismitegevuse mõjud kaitsealadel - tegevuste, huvigruppide ja tegevuspaikade kaardistamine ning külastuskorralduslike soovituste väljatöötamine (1.06.2020−31.07.2022)", vastutav täitja Marika Kose. Rahastaja SA KIK. Koostööpartner Tallinna Ülikool. Projekti lõpparuannet näeb siit

Talvitavate veelindude rahvusvaheline lennuloendus – 2020   Kestvus: 01.09.2019 – 01.09.2021. 

PUT607 (Lauri Laanisto ) Polütolerantsus puittaimedel - kui universaalne on varju- ja põuataluvuse lõivsuhe? Polytolerance in woody species: how universal is shade-drought tolerance trade-off? IUT21-1 (Tiiu Kull ) Piiririkkuse mitteaditiivne mõju elustikule Non-additive impact of border-richness to biota Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööde 2015.a seiretöö "Kaitstavad soontaimed" Monitoring of protected vascular plant species LIFE+ projekt “Life to Alvars” 2014-2017 (https://www.keskkonnaamet.ee/elualvaritel/)


Meta cluster for attracting Japanese tourism market - CAITO

Ettevõtluskobar Jaapani turismiturule sisenemiseks

CB340 Interreg Central Baltic Programme 2014-2020 (Lea Sudakova)

COST ES0306 EUPOL 2007–2011 
“Assesment of production, release, distribution and health impact of allergenicpollen in Europe”, 
/ “Euroopas esineva allergeense õietolmu produktsiooni, vabanemise, levimise ja tervisele mõjumise uurimine”
www.EUPOLLEN.EU

6 PR projekt “Biopros” 2005-2008 (http://www.biopros.info/)

6 RP projekt “Netbiocof” 2005-2007 (http://www.netbiocof.net/)

EIE projekt “Adore-it” 2008-2011 (http://www.adore-it.eu/)

LIFE+ projekt “Prograss” 2009-2012 (http://prograss.eu/)

COMCOT - Uuenduslik vahend kogukonnapõhise turismi konkurentsivõime tõstmiseks (http://pk.emu.ee/en/comcot)

InFAcTo - International Food and Activity Tourism project