Rahvusvahelise kesktalvise veelindude loenduse andmete digitaliseerimine ja korrastamine

Kestvus: 01.07.2021 - 01.03.2023

Projekti juht: Leho Luigujõe

 

Projekti käigus koondati kesktalvise veelinnuloenduse andmestik aastatest 1960 - 2022, mis on kogutud tuhandete asjaarmastajate poolt. Projekti tulemusena valmis unikaalne andmebaas, mis on sisendiks mitmetele tegevustele ning kohustustele, mida riik on enesele võtnud, millest olulisemad on linnudirektiivi veelindude talvitava asurkonna liigiaruannete ja merestrateegia raamdirektiivi indikaatorite aruannete sisustamiseks vajalik andmekogu. Samuti on seire oluline rahvusvahelise seire seirealase koostöö seisukohast.

Projekt annab hea võimaluse hinnata Läänemerel talvituvate veelinnu populatsioonide seisundit ning nende kaudu ka Läänemere seisundit. Linde peetakse väga headeks keskkonnaseisundi indikaatoriteks, keda kasutatakse ka merekeskkonna seisundi hindamiseks ja kaitsmiseks. Läänemeri on oluliseks talvitamisalaks paljudele arktilistele veelinnuliikidele, kelle arvukust mõjutavad tugevalt nii kliimamuutus kui ka merekeskkonnale mõjuvad survetegurid. 

 

Projekti lõpparuanne: IWC andmebaasi aruanne.pdf

 

Uuringu koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus

(keskkonnaprogrammi looduskaitse alamprogramm, projekt nr 18558)