Talitavate veelindude rahvusvaheline linnuloendus

Talvitavate veelindude rahvusvaheline lennuloendus – 2020

Kestvus: 01.09.2019 – 01.09.2021

Projekti juht: Leho Luigujõe

Projekti kaudu koguti andmeid talvitavate veelindude arvukuse ning leviku kohta Eesti merealal. Peale modelleerimist saadi kogutud andmetest tiheduskaardid veelinnuliikide lõikes (isendit/km2). Loendusmetoodikana kasutatakse tarnsektloendust, mida teostatakse lennukilt. Loendusandmed modelleeritakse GAM mudelit kasutades. Kuna projekt on rahvusvaheline, siis on saadud tulemuste väljundiks veelindude leviku tiheduskaardid liikide kaupa kogu Läänemere ulatuses, mis omakorda annab väga hea võimaluse hinnata Läänemere seisundit talvitavate veelindude indikaatoreid kasutades (HELCOMi Läänemere tegevuskava). Projekt on suunatud otseselt merekeskkonna säilitamisele ja parandamisele, mida teostatakse Eesti mereplaneeringu kaudu. Täielik ülevaade talvituvate veelindude arvukusest ja paiknemisest Eesti vetes annab otsese sisendi avamere tuuleparkide, sildade, sadamate, maardlate jne planeerimisel. Projekt annab sisendi ka Eesti Merestrateegia, HELCOMI Läänemere tegevuskava ja Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 täitmisele.

Arktiliste lindude lennuloendus Läänemerel jõuab lõpusirgele, Maaülikooli pressiteade, 11.02.2021

https://www.emu.ee/et/ylikoolist/uudised/pressiteated/uudis/2021/02/11/arktiliste-lindude-lennuloendus-laanemerel-jouab-lopusirgele

 

Uuringu lõpparuanne

 

Uuringu koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus
(keskkonnaprogrammi merekeskkonna alamprogramm, projekt nr 16052)

 

ERR

https://www.err.ee/1021590/laanemerel-algab-veelindude-lennuloendus

KUKU

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-leho-luigujoe-algas-arktiliste-veelindude-rahvusvaheline-lennuloendus-saade/

ÄRIPÄEV

https://www.aripaev.ee/uudised/2020/01/13/raadiohommikus-dubai-maailmanaitusest-ja-lennuhabist

TART POSTIMEES

https://tartu.postimees.ee/6866224/algas-teine-rahvusvaheline-arktiliste-veelindude-lennuloendus-laanemerel

MAAELU POSTIMEES

https://maaelu.postimees.ee/6866204/laanemerel-talvituvad-arktilised-veelinnud-loetakse-lennuki-abil-kokku

ROHEGEENIUS

https://rohe.geenius.ee/rubriik/uudis/laanemerel-talvituvate-veelindude-loendus-toob-selgust-merealade-planeerimisse/