Innovatsiooniklaster

Aiakultuuride kasvatustehnoloogiate täiustamine. Innovaatiliste tootmisehnoloogiate arendamine aiandussektorile

Rahastus MAK 2014-2020 meetme 16.1 Innovatsooniklaster toetusmeetme Aiandusklaster tegevuskava rakendamine. Koostöö projekt “Aiakultuuride kasvatustehnoloogiate täiustamine. Innovaatiliste tootmisehnoloogiate arendamine aiandussektorile” (PRIA viitenumber 616116780011).

Tegevuskava üldiseks eesmärgiks on efektiivistada aianduslikku tootmist teadmistepõhiselt nõnda, et samaaegselt suureneks saagikuse stabiilsus ja paraneks saagi kvaliteet ning väheneks surve ümbritsevale keskkonnale. Efektiivsema tootmise läbi suurendatakse puu- ja köögiviljadega isevarustatuse taset ja tootjate ekspordivõimekust, mis on Eesti aiandussektori arengukava 2015-2020 eesmärkideks. 

Innovatsioonitegevused viiakse ellu koostöös MTÜ-ga Aiandusklaster ja Eesti aiandustootjatega.

Aianduse õppetool viib innovatsiooniklastri tegevuskava raames läbi järgmised tegevused: 

  • Aedmaasikas  – Maasikahoojaja pikendamine. 
  • Ilutaimed – Ilutaimede kasvu ja aregu parandamine biostimulantidega.
  • Küüslauk  – Küüslaugu kasvatustehnoloogiate täiustamine. 
  • Leheanalüüsid – Leheanalüüside ekspressmeetodi väljatöötamine aianduskultuuridele. 
  • Viinapuu – Viinamarja kasvatuse tehnoloogiate välja töötamine.

 

Klastri innovatsioonitegevuste eesmärgid ja oodatavad tulemused