Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) bakalaureuseõppe II kursus

22.veebruar  2024

Õppejõud esitavad lõputööde teemad

04.märts 2024

Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

1.–2. veebruar 2024

Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine. 

5. aprill 2024

Üliõpilased on valinud praktikakoha

Algab lõputöö teemade valimine. Teema tuleb ära valida 12.aprilliks 2024

Lõputööde teemad

 Kui üliõpilane otsustab lõpueksami kasuks, tuleb esitada avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks (õppedirektori nimele) õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsarile (ruum D179).

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

26. aprill 2024

Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

September-  oktoober 2024

Praktika tagasisideseminar.

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) bakalaureuseõppe III kursus

13. november 2023

Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

30. november 2023

Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsar avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

20. veebruar 2024

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

25. aprill 2024

Kogu auditoorne töö peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

29 ja 30  aprill  algusega kell 9.00

Bakalaureusetööde eelkaitsmised Kreutzwaldi 5  ruum 2B27

Töö peab olema peaaegu valmis.

17. mai 2024

Kogu õppetöö on läbitud. Üliõpilasi, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

20 .mai 2024

 Bakalaureusetööde esitamise tähtaeg. 

Lõputöö failid DigiDoc konteinerina tuleb üles laadida veebipõhisesse salvetusruumi hiljemalt kell 15.00

https://nextcloud.emu.ee/index.php/s/5f83JaMprL9taGa

20.mai 2024

 Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/

 

29,30,31.mai 2024  algusega kell 9.00  lõputööde kaitsmine Kreutzwaldi 5 ruum 2B27

28.mai 2024 algusega kell 9.00 bakalaureuseeksam Kreutzwaldi 5 ruum 2B27

19. juuni 2024  kell 11.00 PKI lõpuaktus aulas