Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) bakalaureuseõppe II kursus

23. jaanuar 2023

Õppejõud esitavad lõputööde teemad

6. veebruar 2023

Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

1.–3. veebruar 2023

Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine. 

5. aprill 2023

Üliõpilased on valinud praktikakakoha

Algab lõputöö teemade valimine. Teema tuleb ära valida 14.aprilliks 2023

Lõputööde teemad

 Kui üliõpilane otsustab lõpueksami kasuks, tuleb esitada avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks (õppedirektori nimele) õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsarile (ruum D179).

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

28. aprill 2023

Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

September-  oktoober 2023

Praktika tagasisideseminar.

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) bakalaureuseõppe III kursus

11. november 2022

Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

30. november 2022

Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

20. veebruar 2023

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

28. aprill 2023

Kogu auditoorne töö peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

28. aprill 2023

Bakalaureusetööde eelkaitsmised .Töö peab olema peaaegu valmis.

18. mai 2023

Kogu õppetöö on läbitud. Üliõpilasi, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

19. mai 2023

Bakalaureusetööde esitamise tähtaeg. 

Töö tuleb saata elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega Maire Vatsarile (maire.vatsar@emu.eehiljemalt kell 15.00

 

19. mai 2023

Bakalaureusetöö esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

 

 

29. mai 2023

30 ja 31. mai 2023

Komplekseksam kell 9.00 ruum 2B27

Bakalaureusetööde kaitsmine kell 9.00 ruumis 2B27

20. juuni 2023 kell 11.00

Lõpuaktus aulas