Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) bakalaureuseõppe II kursus

25. jaanuar 2021

Õppejõud esitavad lõputööde teemad

3. veebruar 2021

Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

1.–5. veebruar 2021

Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine. 

5. aprill 2021

Algab lõputöö teemade valimine. Teema tuleb ära valida 13.aprilliks 2021

Lõputööde teemad

 Kui üliõpilane otsustab lõpueksami kasuks, tuleb esitada avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks (õppedirektori nimele) õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsarile (ruum D179).

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

29. aprill 2021

Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

September-  oktoober 2021

Praktika tagasisideseminar.

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) bakalaureuseõppe III kursus

11. november 2020

Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

30. november 2020

Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

19. veebruar 2021

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

27. aprill 2021

Kogu auditoorne töö peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

27. aprill 2021

Bakalaureusetööde eelkaitsmised algusega 8.30. Töö peab olema peaaegu valmis.

18. mai 2021

Kogu õppetöö on läbitud. Üliõpilasi, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

20. mai 221

Bakalaureusetööde esitamise tähtaeg. 

Töö tuleb saata elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega Maire Vatsarile (maire.vatsar@emu.eehiljemalt kell 14.00

 

20. mai 2021

Bakalaureusetöö esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

 

 

25. mai 2021

27.-28. mai 2021

Komplekseksam kell 9.00 

Bakalaureusetööde kaitsmine kell 9.00 

15. juuni 2021 kell 11.00

Lõpuaktus aulas