Õppekavad:
Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (BA); Majandusarvestus ja finantsjuhtimine (MA); Ökonoomika ja ettevõtlus (MA)

Akadeemilise kalendri täiendused 2022/2023 õ.a. kevadisele lõpetajale:

 

5. september -
24. oktoober 2022

Avalduse esitamine magistritöö teema ja juhendaja kinnitamiseks

24. oktoober -
12. detsember 2022

Lõpetamiseks avalduse esitamine (lõputöö/bakalaureuseeksam)

17. veebruar 2023 Sessioonõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandi, mis on koos­kõlastatud bakalaureusetöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

3. märts 2023

Sessioonõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandite kaitsmine

6. märts 2023

Päevaõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandi, mis on kooskõlastatud bakalaureusetöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

17. märts 2023

Päevaõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandite kaitsmine

14. aprill 2023

Magistritööde eelkuulamiseks esitatavate tööde, mis on kooskõlastatud magistritöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

27. aprill 2023 Magistriõppe üliõpilaste õpivõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

27. aprill 2023

Magistritööde eelkuulamine

5. mai 2023

Lõputöö teema muutmise avalduse esitamise tähtaeg

10. mai 2023 Bakalaureuseõppe üliõpilaste õpivõlgnevuste likvideerimise tähtaeg
10. mai 2023

Magistritöö esitamise tähtaeg. Magistritöö esitatakse elektrooniliselt PDF-vormingus Moodle õpikeskkonda (MS lõputööd), digitaalselt allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt (DigiDoc konteinerfail).

NB! Sama DigiDoc konteinerfail esitada samal päeval ka EMÜ raamatukokku. Vaata juhendit siit

11. mai 2023

Magistritööde retsensentide kinnitamise tähtaeg

16. mai 2023

Info avalikustamine Moodle õpikeskkonnas,  millise kaitsmiskomisjoni ees kaitseb magistritöö autor oma magistritööd

19. mai 2023 Bakalaureuseeksami konsultatsioon – toimub ainult siis, kui on tekkinud sisulisi küsimusi! Sisulised küsimused eksami teemade kohta esitada kirjalikult hiljemalt 10. maiks aadressil jaana.orin@emu.ee

19. mai 2023

Magistritööde retsensioonide esitamise tähtaeg

23. mai 2023

Bakalaureusetöö esitamise tähtaeg. Bakalaureusetöö esitatakse elektrooniliselt PDF-vormingus Moodle õpikeskkonda (MS lõputööd), digitaalselt allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt (DigiDoc konteinerfail).

NB! Sama DigiDoc konteinerfail esitada samal päeval ka EMÜ raamatukokku. Vaata juhendit siit

24. mai 2023

Bakalaureusetööde retsensentide kinnitamine

24.–25. mai 2023

Magistritööde kaitsmine

30. mai 2023 Info avalikustamine Moodle õpikeskkonnas,  millise komisjoni ees kaitseb bakalaureusetöö autor oma bakalaureusetööd
1. juuni 2023 kell 10.00 Bakalaureuseeksam
1. juuni 2023 Bakalaureusetööde retsensioonide  esitamise tähtaeg
6.-8. juuni 2023 Bakalaureusetööde kaitsmine
7. juuni 2023 Bakalaureuseeksami tulemuste avalikustamine ÕIS-is
20. juuni 2023 Lõpuaktus